Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Interaktivní aplikace ČSÚ srovnává kvalitu života v krajích

Kód: 330275-24

7. června 2024

Kvalitu života obyvatel všech 14 krajů Česka měří 34 vybraných statistických ukazatelů, které Český statistický úřad prezentuje na svém webu v části zaměřené na regionální statistiky. Právě aktualizovaná verze webové aplikace Porovnání krajů s daty za rok 2023 má opět podobu atraktivních, dynamických grafů s názornými animacemi. K dispozici je také zobrazení vývoje jednotlivých ukazatelů v jednoduchých mapách.

Ukazatele jsou vybrány napříč čtyřmi oblastmi, a to demografickou, sociální, ekonomickou a oblastí životního prostředí. Jedná se například o naději dožití mužů a žen při narození a ve věku 65 let, míru nezaměstnanosti, medián mezd nebo množství oxidu uhelnatého ve vzduchu.

Ukazatele je možno zobrazit v časových řadách od roku 2000 ve třech typech dynamických grafů. Přestože každý z nich nabízí trochu jiný pohled na vývojové trendy vybraných ukazatelů, mají jedno společné, a to je názornost. Přitom si uživatel samozřejmě může ukazatele vybírat napříč všemi oblastmi a všechny ukazatele je rovněž možno zobrazit v přehledných mapách.

Graf Pořadí krajů ukazuje nejen vývoj pořadí krajů ve vybraném ukazateli, ale také velikost rozdílů mezi regiony. Graf Vývoj ukazatele přináší informace o změnách v jednotlivých krajích. Přitom oba umožňují volbu kritérií ke zvýraznění oblasti, která uživatele nejvíce zajímá, a nastavení barev k posouzení významnosti jevu. Analytický bublinový graf dovoluje posuzovat vztahy více faktorů najednou. Dává možnost vybírat různé ukazatele na vodorovnou a svislou osu či porovnávat další parametry z pohledu velikosti a barvy bubliny příslušného kraje.

Všechny hodnoty zobrazovaných informací jsou navíc dostupné v přiložených tabulkách, k dispozici je také stručná metodika. K bližšímu seznámení s možnostmi nastavení grafů a práce s nimi slouží statická a video nápověda pod odkazem Nápověda – Ovládání grafů.

Kromě toho aplikace obsahuje odkazy na další členění vybraných ukazatelů (například podle pohlaví), které je k dispozici ve Veřejné databázi ČSÚ.

Jedním pohledem tak může uživatel zjistit zajímavé informace. Například zatímco v roce 2000 byl průměrný věk obyvatel Prahy mezi kraji nevyšší, v roce 2023 bylo naše hlavní město druhým nejmladším krajem po kraji Středočeském. Nejvyšší naději dožití při narození měli muži po celé období v Praze, nejnižší v Ústeckém kraji. Naopak u žen nebyla situace tak jednoznačná, přesto v roce 2023 opět zvítězila Praha a nejmenší naději dožití měly ženy v Ústeckém kraji.

Z pohledu mediánu hrubých měsíčních mezd se pořadí krajů v čase příliš nemění, ale v Praze byla tato hodnota v posledních letech o 15 % vyšší než ve druhém Středočeském kraji a o 30 % vyšší než v posledním Karlovarském kraji, i když rozdíly se v průběhu let snižovaly.   

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T 274 052 017   |   M 604 149 190
E jan.cieslar@csu.gov.cz | X @statistickyurad