Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Bytovou výstavbu táhnou rodinné domy

Kód: 200095-21

18. října 2021

Za uplynulých 11 let se v Česku dokončilo 330 tisíc bytů. Nejvíce se stavělo ve Středočeském kraji, kde převažuje výstavba rodinných domů. Téměř polovina všech bytů v bytových domech pak byla dokončena v Praze.

V průběhu let 2010 až 2020 bylo dokončeno na 330 tisíc nových bytů, z toho více než 55 % v rodinných domech a téměř 30 % v domech bytových. Nejvíce rodinných domů, 45 tisíc, postavili ve Středočeském kraji. Vzniklo v nich 48 tisíc nových bytů, na něž bylo potřeba vynaložit investice ve výši 162 mld. Kč. V průměru nejdražší, ale také největší, se rodinné domy stavěly v Praze. V průběhu let se přitom investiční náklady na výstavbu neustále zvyšovaly. V roce 2020 šlo v průměru na jeden rodinný dům o investici ve výši 3,75 mil. Kč, v Praze 6,2 mil. Kč. Velikost domů se naopak postupně zmenšovala. „Průměrný obestavěný prostor se od roku 2010 snížil ze 771 m3 na 759 m3 a obytná plocha z 95 m2 na 91 m2. Mezi jednotlivými kraji jsou však značné rozdíly. Nejméně rodinných domů se dokončilo v Karlovarském kraji, nejmenší domy se stavěly v Plzeňském a Moravskoslezském kraji,“ říká Silvie Lukavcová z oddělení stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

Rodinné domy se nejčastěji staví v dispozici 4+1. Klesá doba výstavby, v roce 2020 to byly zhruba tři roky. Aktuálně převažuje třída B energetické náročnosti a tento podíl v posledních letech výrazně roste. Rodinné domy mají nosné konstrukce v naprosté většině ze zděných materiálů, ale v posledních letech je možné pozorovat zvýšený zájem o dřevěné stavby.

Nejvíce bytů v bytových domech bylo dokončeno v Praze. „Praha je oproti jiným regionům výjimečná tím, že zde jako v jediném kraji převládají byty v bytových domech. Byla jich zde dokončena téměř polovina ze všech,“ upozorňuje Silvie Lukavcová. Nejméně bylo takových bytů dokončeno v Ústeckém kraji. Největší byty se v průměru stavěly v Karlovarském kraji, kde byly vynaloženy i největší investiční náklady na jeden byt.

Byty v bytových domech jsou především velikosti 2+1. Doba výstavby bytového domu bývá v rozmezí od několika měsíců po více než deset let. Nejčastější svislá nosná konstrukce je zděná, ve větších městech se více vyskytují montované konstrukce. Naopak podíl dřevostaveb je nižší než v případě rodinných domů a staví se spíše v menších obcích. V kategorii bytových domů převažují domy s energetickou třídou B a trend je v posledních letech obdobně jako v případě rodinných domů rostoucí. Mimořádně úsporné bytové domy s energetickou třídou náročnosti A se staví zřídka.

Podrobné aktuální údaje naleznete na webu Českého statistického úřadu.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@csu.gov.cz   | Twitter @statistickyurad