Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Příjmy a životní podmínky v domácnostech Plzeňského kraje v roce 2019 (II. část)

V porovnání s ostatními kraji patří Plzeňský kraj společně s Jihočeským ke krajům s vyšší kvalitou bydlení. V rodinných domech bydlela necelá polovina domácností. Podle subjektivního názoru domácností nemohla zaplatit neočekávaný výdaj téměř čtvrtina domácností a ročně strávit týdenní dovolenou mimo domov nebylo dostupné pro pětinu domácností. Osobní automobil vlastnily tři čtvrtiny domácností.

Nejvyšší podíl domácností v rodinných domech byl v krajích Vysočina (65,6 %) a Zlínském (60,1 %), naopak nejnižší v Hl. městě Praha (12,5 %) a Karlovarském (25,4 %). V Plzeňském kraji bydlelo v rodinných domech 44,7 % domácností, což byl šestý nejnižší podíl v rámci mezikrajského porovnání. Oproti průměru ČR byl tento podíl v Plzeňském kraji o 1,8 procentního bodu vyšší.

Kvalita bydlení se posuzovala prostřednictvím 6 subjektivních kritérií: vlhkost bytu, tmavý byt, malý byt, hluk z domu, resp. ulice, znečištěné okolní prostředí, vandalství v bytě a kriminalita v okolí. Nejvyšší podíl domácností s vlhkostí bytu byl zjištěn v krajích Libereckém (12,6 %) a Vysočina (10,2 %), naopak nejnižší podíl v bytě nespokojených domácností byl zaznamenán v Plzeňském (3,8 %) a Jihočeském kraji (4,7 %).

Tmavý byt vadil nejvíce domácnostem v Libereckém (8,0 %) a Pardubickém kraji (4,3 %), naopak nejlépe dopadlo hodnocení opět v Plzeňském kraji, kde bylo nespokojených pouze 1,6 % domácností, druhý nejnižší podíl domácností byl v Královéhradeckém kraji (1,7 %).

Na bydlení v malém bytě upozorňovaly domácnosti s nejvyšším podílem v krajích Libereckém (9,1 %) a Hl. městě Praha (7,7 %), nejnižší podíl domácností se vyskytoval v krajích Jihočeském (4,2 %) a Královéhradeckém a Ústeckém (shodně 4,8 %). V Plzeňském kraji bylo zaznamenáno 5,1 % domácností, které sdělily, že bydlí v malém bytě (4. nejnižší podíl domácností v mezikrajském porovnání).

Na hluk z domu, resp. ulice si stěžovalo nejvíce domácností v krajích Královéhradeckém (19,7 %) a Hl. městě Praha (19,5 %), nejméně domácností v krajích Plzeňském (7,8 %) a Jihočeském (9,7 %).

Znečištěné okolní prostředí hodnotily nejhůře v krajích Hl. město Praha (16,1 %) a Ústeckém (15,2 %). Nejméně bylo na obtíž toto kritérium v krajích Plzeňském (4,6 %) a Jihočeském (4,7 %).

Vandalství a kriminalitu v okolí považovaly za nejhorší domácnosti v krajích Ústeckém (14,1 %) a Hl. městě Praha (11,2 %). Nejméně vadila kriminalita a vandalství domácnostem v krajích Vysočina (2,9 %) a Pardubickém (3,4 %). V Plzeňském kraji považovalo vandalství a kriminalitu v okolí za nevyhovující 3,5 % domácností, tento podíl byl v porovnání s ostatními kraji třetí nejnižší.

V roce 2019 v porovnání s ostatními kraji patřil Plzeňský kraj společně s Jihočeským ke krajům s vyšší kvalitou bydlení. Na bydlení ve vlhkém bytě, tmavém bytě, hlučném prostředí a znečištěném okolí si ze všech krajů stěžovalo nejméně domácností v Plzeňském kraji.

V čele domácnosti v Plzeňském kraji bylo nejvíce osob s nižším středním vzděláním a s vyučením (45,6 %), druhou nejčetněji zastoupenou skupinu tvořily osoby s úplným středním, pomaturitním a nástavbovým vzděláním (35,3 %). Podíl osob v čele domácnosti s vyšším odborným, bakalářským, vysokoškolským a doktorským vzděláním představoval 13,5 %. Nejméně osob v čele domácnosti (5,5 %) mělo základní nebo neukončené vzdělání.

Největší podíl domácností s osobou v čele s nejvyšším vzděláním byl zaznamenán v Hl. městě Praha (40,3 %) a Jihomoravském kraji (23,0 %). Nejvyšší podíl domácností s nižším středním vzděláním a s vyučením bez maturity byl v krajích Vysočina (50,9 %) a Ústeckém (47,4 %). Domácnosti s osobou v čele s nejnižším vzděláním se vyskytovaly nejčastěji v krajích Ústeckém (12,1 %) a Moravskoslezském (9,8 %).

Graf: Vzdělání osoby v čele domácnosti v Plzeňském kraji

Domácnosti byly v roce 2019 v Plzeňském kraji vybaveny: pračkou z 99,6 %, sušičkou (12,7 %), myčkou nádobí (46,2 %), osobním počítačem a notebookem (80,4 %), přístupem na internet (82,5 %) a osobním automobilem (75,2 %).

Z finančních důvodů si nemohlo pořídit automobil 7,0 % domácností, sušičku 9,1 %, myčku nádobí 7,9 %, osobní počítač a notebook 2,8 %, přístup na internet 0,9 %.

Půjčky s výjimkou bytových nemělo 88,0 % domácností v ČR, v Plzeňském kraji byl podíl domácností bez půjček o 0,1 procentního bodu nižší než průměr za ČR. Nejvyšší podíl domácností bez půjček byl zaznamenán v krajích Jihočeském (91,6 %), Hl. městě Praha (90,8 %) a Pardubickém (89,9 %). Nejnižší podíl domácností bez půjček byl v Karlovarském kraji (79,6 %).

Nejvyšší zátěž představovalo splácet půjčky v Karlovarském kraji, a to u 5,7 % domácností. V Plzeňském kraji mělo potíže se splácením půjček 2,5 % domácností a v porovnání s průměrem ČR byl tento podíl nižší o 0,2 procentního bodu. Nejnižší podíl domácností, které měly velké obtíže se splácením půjček, byl zaznamenán v Kraji Vysočina (1,2 %), v krajích Královéhradeckém (1,5 %) a Hl. městě Praha (1,7 %).

Nejvyšší podíl domácností s vyživovanými dětmi byl v krajích Středočeském (39,0 %) a Libereckém (35,4 %). V Plzeňském kraji dosáhl podíl domácností s vyživovanými dětmi 34,0 %, v rámci ostatních krajů se umístil na pátém místě. Oproti průměru ČR byl tento podíl domácností vyšší o 0,9 procentního bodu.

Nejvyšší podíl domácností bez vyživovaných dětí byl zaznamenán v krajích Hl. město Praha (70,9 %) a Karlovarském (70,0 %). Podíl těchto domácností v Plzeňském kraji dosáhl 66,0 %, jen čtyři kraje mají nižší podíl. V porovnání s průměrem ČR byl tento podíl domácností bez vyživovaných dětí nižší o 0,9 procentního bodu.

V roce 2019 si nemohlo dovolit ročně strávit týdenní dovolenou mimo domov 19,9 % domácností v Plzeňském kraji (čtvrtý nejnižší podíl mezi kraji), v porovnání s průměrem ČR byl tento podíl o 2,2 procentního bodu nižší. Nejvyšší podíl domácností, které si nemohly dovolit ročně týdenní dovolenou mimo domov, byl zjištěn v krajích Ústeckém (33,0 %) a Olomouckém (28,5 %), naopak nejnižší podíl domácností (14,3 %) se vyskytoval v Hl. městě Praha a Královéhradeckém kraji (18,8 %).

Graf: Domácnosti podle krajů, které si nemohly dovolit týdenní dovolenou mimo domov

Zaplatit neočekávaný výdaj 11 200 Kč si nemohlo dovolit 23,4 % domácností v Plzeňském kraji, oproti průměru ČR byl tento podíl nižší o 0,5 procentního bodu. Nejnižší podíl domácností, které nemohly zaplatit neočekávaný výdaj, byl zaznamenán v krajích Zlínském (15,9 %), v Hl. městě Praha a Kraji Vysočina (shodně 16,9 %). Největší problém zaplatit tento neočekávaný výdaj měly domácnosti Ústeckého (37,0 %) a Karlovarského kraje (33,1 %).

Graf: Domácnosti podle krajů, které si nemohly dovolit zaplatit neočekávaný výdaj 11 200 Kč

Podíl osob v čele domácností podle vzdělání v Plzeňském kraji se v roce 2019 oproti roku 2014 nejvíce zvýšil ve skupině s vyšším odborným, bakalářským, vysokoškolským a doktorským, a to o 2,1 procentního bodu. Naopak podíl osob v čele se základním vzděláním (včetně neukončeného) klesl o 2,4 procentního bodu. V roce 2019 vlastnilo osobní auto 75,2 % domácností v regionu, oproti roku 2014 vzrostl podíl domácností vlastnících automobil o 1,2 procentního bodu. Podíl domácností, které vlastnily počítač, notebook, vzrostl oproti roku 2014 o 8,1 procentního bodu, a dosáhl tak výše 80,4 %. Splácení půjček (kromě bytových) představovalo v roce 2019 velkou zátěž pro 2,5 % domácností, oproti roku 2014 byl zaznamenán pokles o 1,7 procentního bodu. Podíl domácností, které neměly půjčky, vzrostl z 87,2 % v roce 2014 na 87,9 % ve sledovaném období 2019. Podíl domácností, které si nemohly dovolit ročně týdenní dovolenou mimo domov, se snížil o 14,8 procentního bodu. Podíl domácností, které nemohly zaplatit neočekávaný výdaj v časové řadě 2014–2019, klesl o 14,4 procentního bodu. V porovnání s rokem 2014 se snížil i podíl domácností, které si nemohly dovolit dostatečně vytápět byt, o 7,0 procentního bodu.

Tabulka: Charakteristiky bydlení domácností v Plzeňském kraji

 

Kontakt:

Ing. Zuzana Trnečková
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 253
E-mail: zuzana.trneckova@csu.gov.cz