Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2023 (předběžné údaje)

Počet obyvatel v kraji od počátku roku vzrostl díky kladnému saldu stěhování. Meziročně došlo k poklesu počtu sňatků, živě narozených, zemřelých a přistěhovalých, zvýšil se počet vystěhovalých.

Od roku 2022 jsou do celkového počtu obyvatel zahrnuty i osoby, kterým byla udělená dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. červnu 2023 celkem 609 896 obyvatel, za šest měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 4 508 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými (o 5 080 osob). Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již třináctým rokem. V regionu došlo k nárůstu počtu obyvatel ve všech jeho okresech. Nejvíce obyvatel přibylo v okrese Plzeň-město (2 183 osob), výrazný přírůstek obyvatel byl zaznamenán také na Tachovsku (766 osob). Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených jak v celém kraji, tak i ve všech jeho okresech, nejvíce na Klatovsku (o 163 osob), dále pak v okresech Plzeň-město (o 139 osob) a Plzeň-jih (o 116 osob).

Tabulka: Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2023

 

Graf: Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje v 1. pololetí 2023

V kraji se za 1. pololetí 2023 živě narodilo 2 462 dětí, což je meziročně o 293 dětí méně. Narodilo se zde více chlapců než děvčat. Holčičky převažovaly nad chlapci pouze v okrese Plzeň-jih (o 29).

Prvorozené děti tvořily 46,5 % všech živě narozených dětí, druhorozené 39,7 % a 338 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se za celé dané období narodilo 1 226 dětí, tedy 49,8 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo na Tachovsku (57,0 %), nejnižšího naopak v okrese Plzeň-město (47,9 %).

Graf: Živě narození a podíl narozených mimo manželství v okresech Plzeňského kraje v 1. pololetí 2023

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2023

V 1. pololetí 2023 zemřelo v kraji 3 034 mužů a žen, tedy meziročně o 364 osob méně (pokles o 10,7 %). Nejvíce zemřelých bylo ve věku 70–89 let (61,7 %). Mezi zemřelými bylo i 5 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Kojenecká úmrtnost (2,0 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byla v kraji srovnatelná s hodnotou za ČR.

Do Plzeňského kraje se za půl roku od počátku roku 2023 přistěhovalo 10 857 osob, což bylo o 11 630 osob méně než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 4 084 osob a 6 773 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 5 777 osob (meziročně o 3 484 více), z toho 72,6 % do ostatních krajů v ČR a 27,4 % do zahraničí. Opět je třeba zmínit, že do počtu obyvatel jsou zahrnuti uprchlíci z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou v České republice.

V kraji bylo během 1. pololetí uzavřeno 948 sňatků, tedy o 188 méně než ve stejném období roku 2022. Pro 71,4 % ženichů respektive pro 69,2 % nevěst to byl první sňatek. Rozvedeno bylo v tomto období celkem 585 manželství, v 57,1 % se jednalo o ukončená manželství s nezletilými dětmi.

Graf: Vývoj stěhování obyvatel v Plzeňském kraji za 1. pololetí 2023 v letech 2013 až 2023

 

Tabulka: Obyvatelstvo Plzeňského kraje v 1. pololetí (absolutně, relativně, meziroční změny)

Kartogram: Přirozený přírůstek/úbytek obyvatel v okresech Plzeňského kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2023

Kartogram: Přírůstek/úbytek obyvatel stěhováním v okresech Plzeňského kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2023

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail:  lenka.hamouzova@csu.gov.cz