Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Pražská bytová výstavba v roce 2019

14.2.2020

Rok 2019 byl pro bytovou výstavbu v Praze velmi příznivý. Dokazuje to zahájená výstavba bytů, která byla největší za posledních deset let. A nejen to, vysoký byl i počet dokončených bytů. Stavebních povolení a ohlášení sice bylo vydáno méně než v roce 2018, zato orientační hodnota staveb se ve srovnání s rokem 2018 více než zdvojnásobila.

 

Zahájené byty

V roce 2019 byla v hl. m. Praze zahájena výstavba celkem 6 487 bytů. Jednalo se o nejvyšší hodnotu za posledních deset let, a oproti roku 2018 došlo k nárůstu výstavby o 54 % (tedy o více než 2 tisíce bytů). Obdobně, nikoliv však tak dramaticky, vzrostl i republikový průměr, o 17 %. V mezikrajském srovnání byla Praha v počtu zahájených bytů na druhém místě, těsně (o dva byty) za Středočeským krajem. Nejméně intenzivní výstavba byla v Karlovarském kraji, kde bylo za rok 2019 zahájeno pouze 947 bytů.

Z hlediska typu výstavby se v Praze z 91 % jednalo o novou výstavbu, a ve zbylých 9 % šlo o změnu dokončených staveb. Podle druhu stavby bylo tradičně zahájeno nejvíce bytů v bytových domech (5 760 bytů vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), kde navíc v meziročním srovnání došlo k nárůstu až o 85 %. V rodinných domech bylo zahájeno méně bytů, a navíc v meziročním srovnání došlo k jejich poklesu o 27 %. Bytů v domovech-penzionech nebo v domovech pro seniory bylo v roce 2019 zahájeno 9 (všechny ve správním obvodu Praha 6), což bylo oproti roku 2018, kdy bylo zahájeno 172 bytů, výrazně méně. Obdobně tomu bylo i u bytů v nebytových prostorách, kterých bylo v roce 2019 zahájeno o polovinu méně, tj. 146. Vzrostl naopak počet bytů zahájených ve stavebně upravených nebytových prostorách, a to ze 75 v roce 2018 na 163 v roce 2019.

Nejintenzivnější bytová výstavba byla zahájena ve správních obvodech Praha 8 (995 bytů), Praha 3 (832 bytů), Praha 9 (693 bytů) a Praha 10 (635 bytů). Naopak nejméně zahájených bytů bylo ve správním obvodu Praha 20, kde byly zahájeny pouze 3 byty, v SO Praha 19 to bylo 16 bytů, a v SO Praha 2 celkem 19 bytů.

 

Dokončené byty

Počet dokončených bytů v roce 2019 činil 6 002 bytů, což představovalo meziroční nárůst o 13,5 % (tj. o 712 bytů). Podobně tomu bylo i na republikové úrovni, kdo došlo k meziročnímu nárůstu o 7,6 %. Z hlediska krajů meziročně nejvíce vzrostl počet dokončených bytů v Karlovarském kraji (o 40 %) a v kraji Jihočeském (o 30 %). Největší meziroční pokles pak zaznamenal Liberecký kraj (o 19 %).

Stejně jako u nové výstavby byl i počet dokončených bytů v Praze nejvyšší v bytových domech (5 027 bytů, vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), což je obojí dáno charakterem Prahy, ale i jejím omezeným prostorem pro další výstavbu. Přesto bylo bytů dokončeno meziročně o 14 % více. Bytů v rodinných domech bylo dokončeno téměř sedmkrát méně, a navíc s meziročním 6% poklesem. V roce 2019 nebyl v Praze dokončen žádný byt v domovech-penzionech nebo v domovech pro seniory. Naopak meziroční nárůst zaznamenaly byty ve stavebně upravených nebytových prostorách, kterých bylo dokončeno 213.

Z územního členění Prahy bylo nejvíce bytů dokončeno ve správních obvodech Praha 9 (810 bytů), Praha 5 (653 bytů), Praha 12 (644 bytů) a Praha 13 (602 bytů). Naopak nejméně bytů bylo dokončeno ve správním obvodu Praha 1 (4 byty) a Praha 20 (31 bytů).

 

Zahájené a dokončené byty v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2014 až 2019

 

Stavební povolení a ohlášení

V roce 2019 bylo v Praze vydáno celkem 3 523 stavebních povolení a ohlášení. Oproti roku 2018 jejich počet poklesl o 7 %, zatímco na celorepublikové úrovni jejich počet vzrostl o 6 %. Více stavebních povolení a ohlášení bylo vydáno na budovy bytové (1 529), než na budovy nebytové (1 169). V obou případech se však jednalo o meziroční pokles. Naopak stavebních ohlášení a povolení na ochranu životního prostředí bylo meziročně vydáno o 22 % více.

Orientační hodnota staveb

V  Praze v roce 2019 činila orientační hodnota staveb 43 717 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu její hodnoty o 53 %, obdobně jako na republikové úrovni, kde to bylo ale pouze o 16 %. Orientační hodnota budov představovala 38 952 mil. Kč, z čehož 56 % byla hodnota budov bytových. Meziročně se zvýšila orientační hodnota staveb na ochranu životního prostředí o 64 %, z 862 mil. Kč na 1 413 mil. Kč.

Poznámky:

Údaje za rok 2019 jsou předběžné.

Více informací o bytové výstavbě a stavebních povoleních najdete v časových řadách.

 

Kontakt:

Mgr. Lada Lebdušková

Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze

Oddělení informačních služeb

Tel.: 274 054 163

E-mail: lada.lebduskova@csu.gov.cz