Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Prahy v 1. čtvrtletí 2023

10. 05. 2023

Během prvních třech měsíců roku 2023 přijelo do pražských hromadných ubytovacích zařízení 1,3 mil. hostů, kteří zde uskutečnili téměř 3 mil. přenocování. Je patrné, že hosté se do Prahy velmi rychle vracejí. Oproti srovnatelnému období loňského roku, které bylo ještě zasaženo uplatňováním ochranných opatření spojených s pandemií covid-19,  se počet hostů zvýšil o 77,5 %, přičemž počet nerezidentů se prakticky zdvojnásobil na 992 232 a počet rezidentů se navýšil o 35,7 % na 355 295. Celkový počet přenocování vzrostl v Praze o 77,7 %, u zahraničních hostů o 99,6 %, u domácích o 23,4 %.

Od ledna do března 2023 zaznamenala Praha 1 347 527 hostů ubytovaných v místních hromadných ubytovacích zařízeních. Většinu z nich tvořili turisté ze zahraničí (73,6 %), zbylých 26,4 % hosté z ostatních krajů České republiky. Význam zahraničních hostů v období po pandemii covid-19 opět nabývá na síle. Meziročně se počet hostů v Praze navýšil o 77,5 %, počet zahraničních turistů se přitom zvýšil o 99,5 %, množství rezidentů narostlo o 35,7 %. Takto vysoký nárůst počtu příjezdů zahraniční klientely samozřejmě souvisí s faktem, že v prvních třech měsících roku 2022 ještě fungovala ochranná opatření související s pandemií covid-19. Většinu zahraničních hostů, kteří v prvním čtvrtletí letošního roku navštívili Prahu, tvořili Evropané (80,7 %). Nejvýraznější podíl na celkové návštěvnosti ze zahraničí si udrželi hosté z Německa (17,9 %), s odstupem následovali Britové (8,2 %), Italové (7,5 %) a Slováci (7,2 %). Z mimoevropských zemí přijelo nejvíce hostů z USA (4,6 %).
Při porovnání s počty hostů před pandemií covid-19 je letošní první čtvrtletí přibližně na úrovni stejného období roku 2017.

Při srovnání prvního čtvrtletí 2023 se situací v prvním kvartále 2019 Praha letos zaostávala již jen o 11,4 % hostů. Rezidentů přibylo 28 %, nerezidentů bylo o 20,2 % méně. Mezi nerezidenty chybějí oproti stavu před čtyřmi lety zejména Rusové, Číňané a Jihokorejci. Na Rusy připadá 35,6 % z celkového úbytku zahraničních hostů (tj. takřka 90 tis. osob), na Číňany 17,3 % a na občany Jižní Koreje 15 %.

Z celorepublikového množství hostů hromadných ubytovacích zařízení se jich 35,6 % ubytovalo v Praze, následoval kraj Královéhradecký (9,2 %) a Jihomoravský (7,7 %). Zahraniční hosté směřovali v první řadě do české metropole (59,7 %), teprve s odstupem do kraje Karlovarského (9 %) a Jihomoravského (6,3 %). I rezidenti upřednostnili hlavní město (16,7 %), zimní pobyty na horách vynesly na druhé a třetí místo z hlediska počtu ubytovaných hostů kraje Královéhradecký (12,3 %) a Liberecký (9,1 %).

Hlavní město Praha je krajem, kde zahraniční hosté jednoznačně převládali (73,6 %), nadpoloviční většinu měli i v kraji Karlovarském (55,9 %), více než třetinový podíl v krajích Plzeňském a Jihomoravském (36 %).

Obrázek 1: Hosté a přenocování v hl. m. Praze v období Q1/2012-Q1/2023

Obrázek 2: Podíl rezidentů a nerezidentů na celkovém počtu přenocování v hl. m. Praze v období Q1/2012-Q1/2023

Majitelé hotelů, penzionů a dalších hromadných ubytovacích zařízení v hlavním městě Praze vykázali za první čtvrtletí 2023 celkem 2 965 298 přenocování, z čehož 80,1 % připadlo na zahraniční hosty a téměř pětina na rezidenty. Meziročně se celkový počet přenocování zvýšil o 77,7 % (tj. 1 296 935 noclehů), přičemž množství přenocování zahraničních hostů se v porovnání se stejným obdobím roku 2022 zdvojnásobilo (+99,6 %) a u domácích návštěvníků se navýšilo o 23,4 %. Ze zahraničních návštěvníků připadl nejvyšší počet přenocování na Němce (17,4 %), občany Spojeného království (9,3 %) a Italy (8,4 %).
Ve srovnání s obdobím leden-březen 2019 zaostával na počátku letošního roku počet přenocování o 13,7 %, u zahraničních hostů o 20,2 %, u rezidentů došlo naopak k nárůstu o 28,6 % přenocování.

Obrázek 3: Podíl zahraničních návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení na jejich celkovém počtu (%) v hl. m. Praze v 1. čtvrtletí 2023

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta dosáhnul v prvním čtvrtletí 2023 celkově na 2,2 noci, u nerezidentů na 2,4 noci, u domácích hostů na 1,7 noci.

Z celorepublikového množství přenocování, které se blížilo 10 milionům, připadlo na Prahu 29,8 %, na celkovém množství přenocování nerezidentů se Praha podílela 55,8 % (druhý Karlovarský kraj 13,7 %), největší množství přenocování rezidentů se uskutečnilo v Královéhradeckém kraji (16,8 %), následovaly kraje Liberecký (11,1 %) a Hlavní město Praha (10,4 %).

Obrázek 4: Počet přenocování a průměrný počet přenocování na jednoho hosta v hl. m. Praze v 1. čtvrtletí 2023

ČSÚ sleduje údaje o počtu hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních.

Hromadná ubytovací zařízení (HUZ) jsou zařízení s minimálně pěti samostatnými ubytovacími jednotkami (pokoji či apartmány) a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu.

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.
 

Údaje o cestovním ruchu lze nalézt ve VDB:
Statistiky VDB (czso.cz)

Nebo ve formátu otevřených dat:
https://csu.gov.cz/produkty/hoste-a-prenocovani-v-hromadnych-ubytovacich-zarizenich-podle-zemi

 

Kontakt:
Ing. Martina Kuřitková
Oddělení informačních služeb
Tel.: 274 054 163
E-mail: martina.kuritkova@csu.gov.cz