Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Databáze, registry

Veřejná databáze - Jednotný a základní datový zdroj pro prezentaci statistických dat určených především pro veřejnost.

Ubytovací zařízení v ČR - Seznam hromadných ubytovacích zařízení podle obcí v ČR. Informace jsou dostupné přes interaktivní mapu.

Databáze demografických údajů za obce v ČR - Údaje jsou rozděleny na dvě části:

  • Územní změny, počty obyvatel , narození, zemřelí a stěhování od roku 1971
  • Sňatky, rozvody a potraty od roku 1991

Databáze demografických údajů za vybraná města ČR - Data o narozených, zemřelých, stěhování, sňatcích a rozvodech v 237 městech ČR v časové  řadě od roku 1919 (vzhledem k významnějším změnám území je v některých případech časová řada kratší); navazuje  na  dříve  vydávanou publikaci ČSÚ „Vývoj základních demografických ukazatelů ve vybraných městech ČR”.

Databáze regionálních účtů - Obsahuje makroekonomické ukazatele (hrubá přidaná hodnota, hrubý domácí produkt, tvorba hrubého fixního kapitálu, čistý disponibilní důchod domácností a další) za kraje a oblasti ČR.

Registr ekonomických subjektů (RES) - Průběžně aktualizovaný seznam právnických osob, fyzických osob s postavením podnikatele a organizačních složek státu, který slouží výhradně pro statistické účely. V souladu se zákonem o státní statistické službě má zápis subjektu v RES pouze evidenční význam.

Registr sčítacích obvodů a budov - Eviduje soustavu územních prvků a územně evidenčních jednotek, které podchycuje územní, správní sdílení a statické struktury, eviduje dále budovy nebo jejich části (vchody), s přidělenými popisnými nebo evidenčními čísly.

Regist osob (ROS) - Je jedním ze základních registrů veřejné správy. Dle zákona č 111/2009 Sb. o základních registrech jsou v něm evidovány všechny právnické osoby a organizační složky právnických osob, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a organizační složky zahraničních osob, organizace s mezinárodním prvkem a organizační složky státu.