Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Výběrové šetření o finanční situaci domácnosti – FSD

Český statistický úřad (ČSÚ) ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB) připravil šetření Finanční situace domácností (FSD). Šetření probíhá standardně v zemích eurozóny jako Household Finance and Consumption Survey (HFCS) pod koordinací Evropské centrální banky (ECB) i v řadě jiných evropských států, které měnu Euro nepoužívají. Jedná se o jedinečné údaje, které nelze zjistit jiným způsobem, než dotazováním ve vybraných domácnostech. Výsledky poslouží jak na národní úrovni pro potřeby ČNB a ČSÚ, tak i na mezinárodní úrovni pro využití ECB.

Šetření FSD si klade za cíl zmapovat situaci českých domácností z hlediska jejich finančních a majetkových poměrů. Získané údaje pomohou zjistit riziko chudoby a sociálního vyloučení domácností, což dokresluje mimo jiné i ukazatel tzv. čistého bohatství. K němu je vedle zjištěných příjmů a výdajů domácností potřeba znát také odhad majetku. Výsledky šetření mají dále poskytnout podklad pro posouzení chování českých domácností v souvislosti s tím, jaké používají nástroje finančního trhu, jaká je celková míra jejich zadlužení, jaká rizika na sebe berou v souvislosti s čerpáním nejrůznějších úvěrů a jak je jejich majetek zatížen případnými půjčkami a úvěry.

Podobně jako šetření Statistiky rodinných účtů (SRÚ) je i šetření FSD navázáno na šetření Životní podmínky (SILC). Tazatelé tedy oslovují ty domácnosti, které znají z předchozích návštěv z jiných šetření a které už mají se statistikou zkušenost.

Šetření probíhá kontinuálně po celé České republice a každým rokem je osloveno přibližně 2 tisíce domácností.

V Pardubickém kraji tazatelé ČSÚ osloví každoročně přibližně 100 domácností.

Dárkové předměty pro šetření FSD zajišťuje ČNB. Jedná se o sadu oběžných mincí České republiky, z nichž každá obsahuje všechny nominále platných oběžných mincí. Tento dárek obdrží každá domácnost za kompletní vyplnění dotazníku.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

 

Kontaktní osoba
Ing. Eva Rejdová – garant pro Pardubický kraj
T: 466 743 424
M:
703 462 104
E:
eva.rejdova@csu.gov.cz

 

Další informace o výsledcích statistického zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Pardubicích
tel.: 466 743 418
e-mail: infoservispa@csu.gov.cz