Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Míra inflace v ČR v červnu 2024

Průměrná roční míra inflace v České republice v roce 2023 byla 10,7 %

Potvrzení (výpis) průměrné míry inflace je k dispozici pod odkazem
https://csu.gov.cz/mira_inflace


Potvrzení o inflaci vystavené na konkrétní jméno či firmu si můžete objednat na tel. čísle 466 743 480
nebo na e-mailové adrese infoservispa@csu.gov.cz (poplatek 60 Kč).

Rychlá informace na ústředních stránkách ČSÚ

Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase, tj. charakterizuje míru znehodnocování měny v přesně vymezeném časovém období. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného spotřebního koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 700) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž je zohledňován jejich význam a podíl na celkové spotřebě domácností.

Průměrná roční míra inflace

Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.

Tato míra inflace je vhodná při úpravách nebo posuzování průměrných veličin. Bere se v úvahu zejména při propočtech reálných mezd, důchodů apod.

Průměrná roční míra inflace dosáhla v červnu hodnoty 4,9 %, což bylo o 0,7 procentního bodu méně než v květnu.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen

Průměrná roční míra inflace

Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1,8
0,1
2,8
1,9
2,5
2,8
6,3
1,0
1,5
1,9
3,3
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,4
0,4
0,3
0,7
2,5
2,1
2,8
3,2
3,8
15,1
10,7

 

Meziroční míra inflace

Meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.

Tato míra inflace je vhodná ve vztahu ke stavovým veličinám, které měří změnu stavu mezi začátkem a koncem období bez ohledu na průběh vývoje během tohoto období. Bere se v úvahu při propočtech reálné úrokové míry, reálného zvýšení cen majetku, valorizací apod.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 2,0 %, což bylo o 0,6 procentního bodu méně než v květnu.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku

 

Meziroční míra inflace (prosinec daného roku)

Prosinec daného roku
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0,6
1,0
2,8
2,2
1,7
5,4
3,6
1,0
2,3
2,4
2,4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,4
0,1
0,1
2,0
2,4
2,0
3,2
2,3
6,6
15,8
6,9