Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Výběrové šetření o finanční situaci domácností – FSD

Český statistický úřad (ČSÚ) ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB) připravil šetření Finanční situace domácností (FSD) 2021. Šetření probíhá standardně v zemích eurozóny jako Household Finance and Consumption Survey (HFCS) pod koordinací Evropské centrální banky (ECB) i v řadě jiných evropských států, které měnu Euro nepoužívají. Jedná se o jedinečné údaje, které nelze zjistit jiným způsobem, než dotazováním ve vybraných domácnostech. Výsledky poslouží jak na národní úrovni pro potřeby ČNB a ČSÚ, tak i na mezinárodní úrovni pro využití ECB.

Šetření FSD si klade za cíl zmapovat situaci českých domácností z hlediska jejich finančních a majetkových poměrů. Získané údaje pomohou zjistit riziko chudoby a sociálního vyloučení domácností, což dokresluje mimo jiné i ukazatel tzv. čistého bohatství. K němu je vedle zjištěných příjmů a výdajů domácností potřeba znát také odhad majetku. Výsledky šetření mají dále poskytnout podklad pro posouzení chování českých domácností v souvislosti s tím, jaké používají nástroje finančního trhu, jaká je celková míra jejich zadlužení, jaká rizika na sebe berou v souvislosti s čerpáním nejrůznějších úvěrů a jak je jejich majetek zatížen případnými půjčkami a úvěry.

Podobně jako šetření Statistiky rodinných účtů (SRÚ) je i šetření FSD navázáno na šetření Životní podmínky (SILC). Tazatelé tedy oslovují ty domácnosti, které znají z předchozích návštěv z jiných šetření a které už mají se statistikou zkušenost.

Šetření probíhá kontinuálně po celé České republice a každým rokem je osloveno přibližně 2 tisíce domácností. V Moravskoslezském kraji tazatelé ČSÚ i externí tazatelé osloví 245 domácností.

Za kompletní vyplnění dotazníku FSD obdrží domácnost cenný dárek od České národní banky v podobě sady všech platných oběžných mincí České republiky. Sady nejsou běžně prodejné a jsou určeny speciálně pro domácnosti, které se účastní šetření FSD.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Kontaktní osoba:
Ing. Eva Kramolišová – garant pro Moravskoslezský kraj
T: 595 131 212, 732 475 135
E: eva.kramolisova@csu.gov.cz