Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Cenová statistika

Cílem šetření spotřebitelských cen je zjistit ceny běžně placené obyvatelstvem, podchytit široký vějíř kvalitativně porovnatelných výrobků, služeb a zohlednit obměnu sortimentu. Zjištěné spotřebitelské ceny jsou základními prvotními údaji pro měření cenové hladiny spotřebitelských cen, vývoje v čase, prostoru a struktuře a základem pro výpočet indexů spotřebitelských cen (životních nákladů).

Vykázané indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) jsou používány k měření cenové inflace a jsou rozhodujícím ukazatelem pro stanovení minimální mzdy, valorizace důchodů, částek životního minima aj.

Cenoví reprezentanti jsou členění podle mezinárodního kvalifikace individuální spotřeby podle účelu (COICOP – Classification of Individual Consumption by Purpose) do 12 hlavních oddílů. Každý reprezentant je jednoznačně identifikovám sedmimístným číselným kódem.

Výběr respondentů provádějí pracovnici terénního zjišťování ČSÚ po dohodě s majitelem (pověřenou osobou) vytypované vykazující jednotky zpravodajské sítě. Respondenti musí představovat významná centra prodeje či poskytování služeb pro obyvatele v okrese, tzn. že ve zpravodajské síti musí být zařazeny hypermarkety a supermarkety. Lze zařadit např. i asijské prodejce v kamenných obchodech. Do spotřebního koše bylo zařazeno několik cenových reprezentantů, u kterých jsou ceny zjišťovány z internetu.

Spotřebitelské ceny se zjišťují 1x měsíčně u výrobků a služeb uvedených v Registru reprezentantů spotřebního zboží a služeb pracovnicemi terénního zjišťování ČSÚ. Dále se šetří 1x za měsíc ve třech prodejnách aktuální ceny vybraných 26 druhů potravin.

Od 3. čtvrtletí 2009 se začaly čtvrtletně zjišťovat ceny starších bytů pro výpočet indexu spotřebitelských cen, harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a indexu cen nemovitostí pro zajištění z požadavku EU. Ceny se budou zjišťovat u realitních kanceláří formou výběrového zjišťování.

Kontaktní osoba:
Bc. Olga Glonková – garant pro Moravskoslezský kraj 
T: 595 131 271, 736 509 077
E: olga.glonkova@csu.gov.cz