Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

Statistiky o trhu práce: https://data.mpsv.cz/web/data/statistiky

 

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Statistická ročenka trhu práce v ČR
roční
červen
ČR, kraje, okresy
https://www.mpsv.cz/web/cz/statisticka-rocenka
k dispozici od roku 2006

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí
roční
říjen
ČR, kraje, okresy
https://www.mpsv.cz/web/cz/statisticka-rocenka-z-oblasti-prace-a-socialnich-veci
k dispozici od roku 2005
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení
v České republice

roční
listopad
ČR
https://www.mpsv.cz/web/cz/zakladni-ukazatele-z-oblasti-prace-a-socialniho-zabezpeceni-v-cr
k dispozici od roku 2005

Název produktu:

Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:

Vývoj výdajů na sociální ochranu podle evropského statistického systému ESSPROS
nepravidelná

ČR
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyvoj-vydaju-na-socialni-ochranu-podle-evropskeho-statistickeho-systemu-esspros

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Informace o vyplacených dávkách
měsíční

ČR
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-o-vyplacenych-davkach
k dispozici od roku 2013
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Statistika počtu příjemců rodičovského příspěvku podle pohlaví
roční
červen
ČR
https://www.mpsv.cz/web/cz/vybrane-statisticke-udaje
k dispozici od roku 2001, není zahrnuto do Edičního plánu MPSV
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice
roční
srpen
ČR, kraje
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyvoj-vybranych-ukazatelu-zivotni-urovne-v-ceske-republice
časové řady ukazatelů od r. 1993, k dispozici i v angl.mutaci
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR / Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR
čtvrtletní
 

ČR, kraje
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyhledavani...
k dispozici od roku 2011, není zahrnuto do Edičního plánu MPSV

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Pojistněmatematická zpráva o důchodovém pojištění
nepravidelná

ČR
https://www.mpsv.cz/web/cz/statisticke-informace-projekce-a-pojistnematematicke-zpravy-o-socialnim-pojisteni
 
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Statistiky nezaměstnanosti
měsíční

ČR, kraje, okresy, obce
https://www.mpsv.cz/web/cz/z-uzemniho-hlediska
k dispozici od roku 1997, není zahrnuto do Edičního plánu MPSV
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Statistika struktury uchazečů a volných pracovních míst
měsíční

ČR, kraje, okresy
https://www.mpsv.cz/web/cz/struktura-uchazecu
k dispozici od roku 1999, není zahrnuto do Edičního plánu MPSV
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Statistiky absolventů a mladistvých v evidenci Úřadu práce ČR
pololetní

ČR, kraje, okresy
https://www.mpsv.cz/web/cz/pololetni-statistiky-absolventu
k dispozici od roku 2002, není zahrnuto do Edičního plánu MPSV
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti
pololetní

ČR, kraje
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyhledavani...
k dispozici od roku 1997, není zahrnuto do Edičního plánu MPSV
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Výsledky Informačního systému o průměrném výdělku
čtvrtletní

ČR, kraje
https://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Archiv.aspx
k dispozici od roku 2000, není zahrnuto do Edičního plánu MPSV
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Regionální statistiky ceny práce
roční
duben
ČR, kraje
https://www.mpsv.cz/web/cz/aktualni-publikace-jednotlivych-kraju
k dispozici od roku 2001, není zahrnuto do Edičního plánu MPSV
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Výsledky Informačního systému o pracovních podmínkách
roční
prosinec

https://www.mpsv.cz/web/cz/vysledky-z-setreni-informace-o-pracovnich-podminkach
k dispozici od roku 2006, není zahrnuto do Edičního plánu MPSV

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
 
Registr poskytovatelů sociálních služeb
průběžně

ČR, kraje, okresy, obce
https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
aktuální registr členěný podle typů zařízení s možností výběru zařízení

Česká správa sociálního zabezpečení

www.cssz.cz

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění
roční
srpen, září
ČR, kraje

https://www.cssz.cz/web/cz/duchodova-statistika
k dispozici od roku 2002

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Důchodová statistika
čtvrtletní

ČR, kraje, okresy
https://www.cssz.cz/web/cz/duchodova-statistika
počty důchodců (od roku 2000) a výše důchodů (od roku 2010), století důchodci, vyplácené invalidní důchody podle diagnóz
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Nemocenská statistika
čtvrtletní

ČR, kraje
https://www.cssz.cz/web/cz/nemocenska-statistika
k dispozici od roku 2015
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:


Katalog otevřených dat
průběžně

ČR, kraje, okresy
https://data.cssz.cz/web/otevrena-data/katalog-otevrenych-dat
 

 

Státní úřad inspekce práce

www.suip.cz

 

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
 
Pracovní úrazovost v ČR
roční
červenec
ČR, kraje
https://www.suip.cz/web/suip/o-vysledcich-kontrolnich-akci
k dispozici od roku 2012 (delší časová řada na: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/statistika_pu/)