Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Metodika a softwarová podpora odhadů variability indikátorů sociální statistiky

Číslo projektu: TITACSU025

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Program: Program BETA2

Číslo smlouvy: 2021008, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16728639

Hlavní vědní obor: Aplikovaná statistika, operační výzkum (BB)

Vedlejší vědní obor: Informatika (IN)

Název výzkumné potřeby: Metodika a softwarová podpora odhadů variability indikátorů sociální statistiky

Cíl potřeby: Cílem záměru je podpořit aplikaci statistických metod pro odhady variability a intervalů spolehlivosti pro indikátory sociální statistiky založené na výběrových šetřeních u domácností.

Doba řešení: 01.06.2021 – 31.08.2022

Maximální určená finanční alokace v Kč: 870 000,00 Kč

Data z výběrových šetření u domácností tvoří důležitý datový zdroj pro plánování a vyhodnocování politik a související národních strategií a akčních plánů v oblastech jakými jsou sociální začleňování, politika stárnutí a důchodová reforma, trh práce a podpora zaměstnanosti, celoživotní vzdělávání nebo integrace osob se zdravotním postižením.