Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zemědělská statistika

Odvětvová zemědělská statistika má v naší zemi již dlouholetou tradici. Během své historie prošla řadou změn a v současné době se přizpůsobuje také potřebám mezinárodního srovnání. Jejím předmětem je pravidelné získávání informací o zemědělské prvovýrobě.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Statistická zjišťování jsou zahrnuta do "Programu statistických zjišťování" na sledovaný rok.

Pro každé šetření je z farmářského registru vybrán určitý výběrový soubor zpravodajských jednotek. Ty jsou s ohledem na druh výkazu obeslány přímo výkazem nebo kontaktovány pracovníky, kteří s nimi příslušné výkazy vyplní. Další možností jsou vyplnitelné PDF výkazy a v provozu je také internetový portál DANTE WEB pro elektronický sběr dat. Přístupová hesla potřebná k pořízení dat v aplikaci DANTE WEB jsou zpravodajským jednotkám sdělována prostřednictvím Oznámení o zpravodajské povinnosti.

V roce 2024 se jedná o následující zjišťování:

Zem 7-02Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
Zem 3-01Roční výkaz o drůbeži
Zem 1-02Výkaz o chovu skotu k 30. 6. a 31. 12.
Zem 2-02Výkaz o chovu prasat k 31. 7. a 31. 12.
Osev 3-01Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31. 5.
Zem 6-01Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin (včetně spotřeby hnojiv)
Zem V6, Zem V7,
Zem V8, Zem V9
Odhady sklizně zemědělských plodin
ZEMREG 1-99Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru ČSÚ

Krajský garant zemědělské statistiky:

Ing. Jana Doubková, MBA
T: 485 238 807, 737 280 481
E: jana.doubkova@csu.gov.cz