Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Nezaměstnanost v Libereckém kraji v dubnu 2022 stagnovala

Nezaměstnanost v Libereckém kraji meziměsíčně poklesla o pouhých 0,02 procentních bodů a k 30. dubnu 2022 dosáhla 3,52 %. Úřady práce evidovaly o 146 uchazečů o zaměstnání méně, nabídka volných pracovních míst se snížila o 479 příležitostí.

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji k 30. dubnu 2022 dosáhl hodnoty 3,52 % a ve srovnání s koncem března tohoto roku nevýrazně poklesl o 0,02 procentních bodů (p. b.). V porovnání s koncem dubna roku 2021 se nezaměstnanost snížila o 0,76 p. b. Zatímco nezaměstnanost žen se meziměsíčně nepatrně zvýšila o 0,08 p. b. na 3,90 %, nezaměstnanost mužů se snížila o 0,11 p. b. na 3,17 %.

V případě okresů Libereckého kraje došlo ke snížení nezaměstnanosti pouze v okrese Liberec (-0,03 p. b. na 3,55 %) a v okrese Jablonec nad Nisou (-0,13 p. b. na 3,70 %). Zbylé dva okresy vykázaly nepatrný nárůst nezaměstnanosti. Nejvyšší byl vykázán v okrese Česká Lípa (+0,08 p. b. na hodnotu 2,98 %), zanedbatelný v okrese Semily (+0,02 p. b. na 4,03 %).  V žebříčku 77 okresů České republiky se tak v porovnání tohoto ukazatele nejlépe umístil okres Česká Lípa (40. místo) a nejhůře okres Semily (59. místo). S podílem nezaměstnaných ve výši 1,14 % žebříček vedl okres Praha-východ, s podílem 8,27 % ho uzavírá okres Karviná.

Meziměsíčně nižší podíl nezaměstnaných zaznamenala také většina krajů České republiky, s výjimkou Hl. města Prahy (zvýšení  o 0,09 p. b. na hodnotu 2,65 %) a Ústeckého kraje (+0,06 p. b. na 5,27 %). Celorepublikový průměr se snížil o 0,07 p. b. na 3,31 %. Nejvýrazněji nezaměstnanost poklesla v Jihočeském kraji (-0,23 p. b.). Napříč regiony České republiky se pak podíl nezaměstnaných pohyboval v rozmezí od 2,27 % v Pardubickém kraji do 5,27 % v Ústeckém kraji. Nezaměstnanost v Libereckém kraji převyšovala celorepublikový průměr o 0,21 p. b.

Graf - Nezaměstnanost podle krajů k 30. 4. 2022

K 30. 4. 2022 úřady práce v Libereckém kraji evidovaly 10 995 neumístěných uchazečů o zaměstnání, což je o 146 osob (1,3 %) méně než na konci března 2022. Většinu uvedených uchazečů tvořily ženy (54,1 %). Počet nezaměstnaných žen se meziměsíčně zvýšil o 14 osob (+0,2 %) na 5 945 osob, počet mužů se snížil o 160 osob (-3,1 %) na 5 050 osob. Zastoupení osob se zdravotním postižením mezi uchazeči o zaměstnání dosáhlo 15,2 %, absolventi a mladiství představovali 4,9 % nezaměstnaných. Za dosažitelné bylo označeno 9 687 uchazečů ve věku 15–64 let, tedy 88,1 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podpora v nezaměstnanosti byla vyplácena 3 831 uchazečům (tj. 34,8 % všech uchazečů) a její průměrná výše dosáhla 8 953 Kč, tj. o 407 Kč méně než činil republikový průměr (9 360 Kč). Uchazeči o zaměstnání v našem kraji bylo v průměru 43,2 let.

Nabídka volných pracovních míst na konci dubna tohoto roku čítala 9 254 pozic, tedy o 479 míst (4,9 %) méně než na konci března 2022. Během dubna 2022 bylo 926 míst nově nahlášeno, 201 míst obsazeno, 1 220 pozic zrušeno a 16 pozic uvolněno. Pro osoby se zdravotním postižením bylo určeno 527 míst (5,7 % všech volných pozic), absolventům a mladistvým vyhovovalo 2 094 míst (22,6 %).

V Libereckém kraji na jedno volné pracovní místo připadlo 1,19 uchazečů o zaměstnání, tj. o 0,48 uchazečů více než v průměru za Českou republiku (0,71 uchazečů). Napříč kraji České republiky se tento ukazatel pohyboval v rozmezí od 0,27 uchazečů v hlavním městě Praze do 2,70 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota za Liberecký kraj byla 4. nejvyšší. V rámci okresů Libereckého kraje nejméně uchazečů na jedno volné pracovní místo připadlo v okrese Liberec (0,84 uchazečů, tj. 37. příčka celorepublikového meziokresního žebříčku), nejvíce pak v okrese Česká Lípa (2,20 uchazečů, tj. 65. příčka). První místo mezi 77 okresy České republiky patřilo okresu Praha-východ, ve kterém na 1 volné místo připadlo 0,11 uchazečů. Poslední příčku žebříčku obsadil s 9,65 uchazeči na 1 volné místo okres Karviná.

 

 

Kontakt:

Ondřej Beneš

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@csu.gov.cz