Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2022

(předběžné výsledky)

V 1. čtvrtletí 2022 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 232 bytů, tj. meziročně o 14,3 % více. Stejný počet bytů se podařil také dokončit, meziroční nárůst v případě dokončené výstavby činil 6,9 %.

V průběhu 1. čtvrtletí roku 2022 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 232 bytů a tento počet meziročně vzrostl o 29 bytů (+14,3 %). K příznivému výsledku tak do určité míry přispěla nižší základna z loňského, covidem poznamenaného roku. Počty zahájených bytů byly vyšší ve všech sledovaných kategoriích. V rodinných domech vzrostly o téměř pětinu (171 bytů, tj. +19,6 %). Zatímco v 1. čtvrtletí 2021 nebyl v kraji zahájen žádný byt v novém bytovém domě, ve stejném období letošního roku se začalo s realizací 22 bytů. Počet bytů v nebytových budovách meziročně vzrostl dokonce 6,5krát, tj. z 2 na 13 bytů. Ve struktuře zahájených bytů z 83,6 % převažovala nová výstavba nad změnou již dokončených staveb. Téměř ¾ pak představuje výstavba bytů v nových rodinných domech.  

Graf - Zahájené byty podle jednotlivých měsíců v Libereckém kraji

V úhrnu za Českou republiku bylo ve sledovaném období zahájeno 10 832 bytů, tj. meziročně o více než čtvrtinu více (+28,3 %). Meziročně nižší zahájenou výstavbu zaznamenaly pouze 4 kraje, tj. Královéhradecký (-23,2 %), Kraj Vysočina (-7,1 %), Moravskoslezský (-5,9 %) a Zlínský (-2,8 %). Ve zbývajících regionech se zájem o výstavbu navýšil, nejvýrazněji pak v Plzeňském (+119,7 %, tj. +443 bytů) a Karlovarském kraji (+109,5 %, tj. +115 bytů). Nejvíce bytů bylo zahájeno ve Středočeském kraji (2 074 bytů, ze 70,7 % v nových rodinných domech), Hlavním městě Praze (1 935 bytů, ze 73,4 % v nových bytových domech) a v Jihomoravském kraji (1 547 bytů), kde téměř polovina byla v nových rodinných domech a téměř třetina v nových bytových domech. Počet zahájených bytů v Libereckém kraji byl 2. nejnižší a méně bytů bylo zahájeno již jen v Karlovarském kraji (220 bytů).

Během prvních tří měsíců tohoto roku bylo v Libereckém kraji dokončeno celkem 232 bytů, meziročně o 15 bytů (6,9 %) více. Novou výstavbou vzniklo 83,2 % bytů, v rámci změny již dokončených staveb bylo získáno 16,8 % bytů. Počet bytů dokončených v nových rodinných domech se meziročně zvýšil o 3,4 % a jejich kolaudací bylo získáno 65,1 % všech bytů. V porovnání s 1. čtvrtletím roku 2021 bylo výrazně více bytů dokončeno v nových bytových domech (+127,8 %), touto výstavbou pak bylo získáno 17,7 % nových bytů. Naopak v rámci nebytových budov vznikly pouze 2 nové byty (tj. 0,9 % všech dokončených bytů), tj. o 30 bytů méně než tomu bylo v předchozím období.

Graf - Dokončené byty podle jednotlivých měsíců v Libereckém kraji

V České republice bylo za 1. čtvrtletí 2022 dokončeno 9 094 bytů, tedy o 57 bytů (+0,6 %) více, jejich počet tak meziročně spíše stagnoval. Meziroční nárůst stavební aktivity vykázalo 8 krajů. Nejvýraznější absolutní nárůst zaznamenal Středočeský kraj (+373 bytů), relativně se výstavba nejvíce navýšila v Jihočeském kraji (+68,8 %). V 6 krajích dokončená výstavba meziročně poklesla – nejvyšší absolutní propad je patrný v hlavním městě Praze (-387 bytů), relativní pak v Pardubickém kraji (-48,2 %). Nejvíce bytů bylo dokončeno ve Středočeském kraji (2 000 bytů) a hlavním městě Praze (1 304 bytů), na opačném konci pomyslného žebříčku se se 180 byty umístil Karlovarský kraj. Podíl dokončených bytů novou výstavbou se mezi kraji pohyboval od 81,1 % v Karlovarském kraji do 93,3 % v hlavním městě Praha a Středočeském kraji. Více než 85 % dokončených bytů v Pardubickém kraji vzniklo v rodinných domech, zatímco v hlavním městě Praze bylo 80,1 % bytů realizováno v bytových domech.

 

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@csu.gov.cz