Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 5. 2024 podle MPSV

12. 6. 2024

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci května 2024 celkem 8 993 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 253 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,37 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,62 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 5. 2024 evidováno na úřadech práce celkem 8 993 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 253, tj. 91,8 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 264, tj. o 2,9 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (4 845, tj. 53,9 %). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 400 (4,4 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 938 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci května 2024 lidé ve věku 55 až 59 let (1 141 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 12,7 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,7 let, nezaměstnaní tak byli o 0,5 roku mladší než před rokem. Z hlediska délky nezaměstnanosti došlo k výraznému meziročnímu nárůstu v kategorii uchazečů o zaměstnání od 12 do 24 měsíců (o 602 osob, tj. o 62,4 %).

Uchazeči o zaměstnání v Karlovarském kraji podle výše měsíčního nároku na podporu v nezaměstnanosti

 

Uchazeči o zaměstnání v Karlovarském kraji podle výše měsíčního nároku na podporu v nezaměstnanosti

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 46,4 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 26,3 % uchazečů. Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 124 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k poklesu těchto uchazečů o 61, tj. o 2,8 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (835 tj. 39,3 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 10 930 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,37 %. Po Ústeckém (5,87 %) a Moravskoslezském (5,20 %) kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,75 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Kraji Vysočina (2,73 %) a v Hlavním městě Praze (2,74 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 5. 2024 Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 5. 2024  

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 5. 2024 Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 5. 2024

Pracovní místa v evidenci úřadu práce a počet uchazečů o zaměstnání na 1 pracovní místo v krajích ČR k 31. 5. 2024

Pracovní místa v evidenci úřadu práce a počet uchazečů o zaměstnání na 1 pracovní místo v krajích ČR k 31. 5. 2024

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,37 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 69. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Ústí nad Labem, Louny, Děčín a Ostrava.

Pracovní místa v evidenci úřadu práce a počet uchazečů o zaměstnání na 1 pracovní místo v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2024

 

Pracovní místa v evidenci úřadu práce a počet uchazečů o zaměstnání na 1 pracovní místo v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2024

 

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,35 %), který se umístil na 41. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji a jeho okresech

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji a jeho okresech

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán pouze v 7 okresech Most (o 2,0 %), Plzeň-jih (o 1,6 %) a Ústí nad Labem (o 1,1 %), naopak ve zbývajících okresech ČR doznal počet nezaměstnaných meziroční pokles, největší pak v okresech Jeseník (o 9,7 %) a Klatovy (o 7,1 %). Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýraznější pak v okrese Karlovy Vary (o 3,3 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2024 Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2024

K 31. 5. 2024 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 104 volných pracovních míst, z toho 715 pro absolventy a mladistvé a 159 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční pokles o 267 míst, tj. o 5,0 %.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,47 resp. 2,67). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,62, což je šestý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,67 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr. Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,31) a ve Středočeském kraji (0,54).

Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Karlovarském kraji (stav ke konci měsíce)
Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Karlovarském kraji (stav ke konci měsíce)

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,79 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadali na 1 volné pracovní místo dokonce více než 3 uchazeči (3,27).

Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Karlovarském kraji podle pohlaví (stav ke konci měsíce)

Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Karlovarském kraji podle pohlaví (stav ke konci měsíce)

V Karlovarském kraji ke konci měsíce května mezi nezaměstnanými mírně převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 53,9 %. Meziročně tak došlo k poklesu tohoto podílu o 2 procentní body. Nejvyšší podíl žen mezi nezaměstnanými osobami se v rámci našeho kraje nacházel v okrese Cheb (56,1 %), naopak nejméně žen bylo mezi nezaměstnanými okresu Karlovy Vary (52,7 %).

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2024 Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2024

Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a jejich průměrného věku v Karlovarském kraji

Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a jejich průměrného věku v Karlovarském kraji

Kontakt:
Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@csu.gov.cz