Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2024

25. června 2024

V 1. čtvrtletí roku 2024 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba pouze 59 nových bytů, z toho téměř dvě třetiny v nových rodinných domech (62,7 %). V mezikrajském srovnání se Karlovarský kraj umístil v počtu nově zahájených bytů, s meziročním poklesem jejich počtu o téměř tři čtvrtiny, bezkonkurenčně na posledním místě. Ve stejném období roku 2024 bylo v našem kraji dokončeno celkem 215 bytů, což představuje naopak ve srovnání se shodným obdobím roku 2023 výrazný a současně nejvyšší nárůst tohoto ukazatele v mezikrajském srovnání (o 68,0 %).

V 1. čtvrtletí roku 2024 poklesla v ČR zahájená výstavba bytů o 15,1 %. Počet zahájených bytů se meziročně  snížil ve více než polovině regionů ČR, přičemž nejvýznamnější a současně velmi razantní pokles, téměř o tři čtvrtiny, zaznamenal Karlovarský kraj. Naopak nejvyšší nárůst zahájené bytové výstavby, téměř o polovinu, byl evidován v kraji Olomouckém (o 44,6 %).

V našem regionu byla v 1. čtvrtletí roku 2024 zahájena výstavba pouze 59 bytů, což představuje o 166 bytů méně než ve stejném období roku 2023. V mezikrajském srovnání jde bezkonkurenčně o nejvyšší meziroční pokles tohoto ukazatele a ve srovnání se shodným obdobím minulého roku došlo ke snížení počtu zahájených bytů téměř o tři čtvrtiny (o 73,8 %).

 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. čtvrtletí 2024
(předběžné údaje)

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. čtvrtletí 2024

 

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. čtvrtletí 2024
(předběžné údaje)

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. čtvrtletí 2024

Téměř dvě pětiny bytové výstavby (39,0 %) v našem kraji byly zahájeny v okrese Karlovy Vary, přičemž se nejčastěji jednalo o výstavbu bytů v nových rodinných domech (73,9 %). Naopak nejnižší počet zahájených bytů vykázal opět okres Sokolov, ve kterém započala výstavba pouze 14 bytů (23,7 %; resp. téměř čtvrtina všech zahájených bytů v kraji). Meziročně došlo k poklesu počtu zahájených bytů ve všech okresech Karlovarského kraje bez výjimky, přičemž největší zaznamenal okres Cheb, a to o více než čtyři pětiny (o 82,9 %).

Počet zahájených a dokončených bytů v Karlovarském kraj podle druhu stavby v 1. čtvrtletí 2024

Počet zahájených a dokončených bytů v Karlovarském kraj podle druhu stavby v 1. čtvrtletí 2024

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2024
(předběžné údaje)

V 1. čtvrtletí roku 2024 byl v ČR evidován nejen pokles zahájené bytové výstavby, ale meziroční snížení zaznamenala také výstavba dokončených bytů. Přestože ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 vzrostl počet těchto bytů zhruba v polovině regionů ČR, průměrná hodnota tohoto ukazatele doznala mírný meziroční pokles (o 2,2 %). Ve srovnání s ostatními regiony ČR nejvyšší, více než dvoutřetinový, nárůst počtu dokončených bytů zaznamenal meziročně oproti shodnému období Karlovarský kraj (o 68,0 %). Naopak nejvýznamnější pokles dokončené bytové výstavby vykázal v mezikrajském srovnání moravskoslezský region, ve kterém došlo ke snížení tohoto ukazatele o více než jednu čtvrtinu (o 25,7 %).

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji  a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2024

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji  a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2024

V Karlovarském kraji bylo v 1. čtvrtletí roku 2024 dokončeno celkem 215 bytů, což představuje ve srovnání se stejným obdobím minulého roku více než dvoutřetinový nárůst (o 68,0 %), který je současně v mezikrajském srovnání nejvyšší. Téměř polovinu těchto dokončených bytů tvoří změny dokončených staveb (43,7 % všech dokončených bytů) a další, téměř třetinu, představují dokončené byty v nových rodinných domech (35,3 %).

Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Cheb, na který připadala téměř polovina z celkového počtu dokončených bytů v kraji (104 bytů, tj. 48,4 %). Naopak nejméně těchto bytů se nacházelo v okrese Sokolov (26 bytů, tj. 12,1 % všech dokončených bytů v kraji). Meziročně došlo k nárůstu počtu dokončených bytů ve všech okresech našeho regionu, přičemž nejvýrazněji vzrostla hodnota tohoto ukazatele v okrese Cheb, a to dokonce o více než dvojnásobek (o 160,0 %).

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. čtvrtletí 2024

 

Kontakt:
Ing. Iveta Šedá
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 353 114 529
E-mail: iveta.seda@csu.gov.cz