Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Konference 25 let Programu Teplice

Konference 25 let Programu Teplice: Životní prostředí a populace v Ústeckém kraji

Program Teplice
Uplynulo již čtvrtstoletí od doby, kdy se realizoval tzv. Program Teplice. Týkal se životního prostředí a jeho vlivu na zdraví populace v Ústeckém kraji. Mezinárodní výzkum se na základě moderního monitorování znečištění ovzduší zabýval zejména analýzou dýchacích funkcí, neuropsychických účinků, průběhu těhotenství či vzniku nádorových onemocnění. Bylo mimo jiné prokázáno, že u populace v pánevních okresech je trvale snížená střední délka života mužů i žen a trvale zvýšená úmrtnost na srdečně-cévní onemocnění.

Konference a organizátoři
Na Program nyní navazuje Český statistický úřad spolu s Akademií věd ČR, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústeckým krajem a městem Teplice konferencí 25 let Programu Teplice: Životní prostředí a populace v Ústeckém kraji. Konference se uskuteční 22. října 2015 od 10 hodin v Kulturním domě Teplice. Zájemci se mohou registrovat bezplatně prostřednictvím elektronického formuláře.

Záštitu nad konferencí převzali:
Iva Ritschelová
, předsedkyně Českého statistického úřadu
Michaela Hrubá, děkanka Filozofické fakulty UJEP
Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Jaroslav Kubera, primátor Teplic
Alena Dernerová, senátorka

Datum konání
22. října 2015
Začátek v 10:00 hod. (prezence od 9.00 hod.)
Účast na konferenci je zdarma.

Místo konání
Dům kultury Teplice
Adresa: Mírové nám. 2950, 415 01 Teplice
Mapa

Kontakt
KonferenceTeplice@csu.gov.cz