Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Nezaměstnanost v Jihočeském kraji nepatrně klesla i v červenci

V kraji bylo na úřadech práce k 30. červnu 2024 evidováno celkem 13 100 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,9 % a mezi kraji byl šestý nejnižší. Oproti konci května došlo k mírnému poklesu počtu uchazečů i počtu volných pracovních míst.

Ke konci června měl v ČR podíl nezaměstnaných osob hodnotu 3,6 %. V rámci mezikrajského srovnání byla zaznamenána nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém kraji (5,9 %), naopak nejnižší v hl. městě Praze a Kraji Vysočina (2,7 %).

Na jedno volné pracovní místo v evidenci úřadu práce připadal k 30. červnu 2024 v celé ČR 1 uchazeč. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními místy vykázalo v rámci mezikrajského srovnání hlavní město Praha (0,4 uchazeče na 1 volné pracovní místo). Nejméně příznivá situace byla v Moravskoslezském kraji, ve kterém na 1 pracovní místo připadali téměř 4 uchazeči.

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 30. 6. 2024

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 30. 6. 2024

Na území Jihočeského kraje bylo ke konci měsíce června evidováno 13 100 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných bylo 11 931 osob. V porovnání s minulým měsícem došlo v kraji k nepatrnému poklesu počtu nezaměstnaných osob (−1,3 %). Obdobný trend vykazovala i většina jihočeských okresů. Výjimkou jsou okresy Písek a Tábor, kde došlo k mírnému nárůstu.

Tab. 2 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2024

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 30. 6. 2024

Meziročně vzrostl počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji o 19,7 %. Průměrná délka evidence byla 342 dní. Dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří jsou schopni nastoupit do pracovního poměru okamžitě při nabídce vhodného pracovního místa, bylo z celkového počtu nezaměstnaných v kraji 91,1 %.

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji podle pohlaví (stav ke konci měsíce)

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji podle pohlaví

V Jihočeském kraji ke konci měsíce června mezi nezaměstnanými převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 56,3 %. Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,3 % a lidé se zdravotním postižením 15,5 %.

Ze statistických údajů vyplývá, že v červnu bylo na jihočeských úřadech práce nově zaregistrováno 1 888 osob a 2 054 osobám byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 1 507 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho téměř 90 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo necelých 35,1 % uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaným na jihu Čech bylo vypláceno v průměru 11 060 Kč. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Český Krumlov (11 565 Kč) a nejnižší v okrese Strakonice (9 943 Kč).

K 30. červnu bylo v nabídce jihočeských úřadů práce celkem 13 193 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 8,6 %. Oproti minulému měsíci se počet volných pracovních míst snížil o 2,3 %.

Na jedno volné pracovní místo připadal ke konci června v Jihočeském kraji 1 uchazeč (5. nejnižší počet mezi kraji). Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Český Krumlov, kde na jednoho uchazeče připadala dvě volná pracovní místa. Naopak v okrese Strakonice se o jedno pracovní místo ucházeli 3 uchazeči.

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Jihočeském kraji (stav ke konci měsíce)

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Jihočeském kraji