Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Jak psát správně “NA PADESÁTÉM“

V otázce psaní názvů ulic začínajících předložkou panuje obecně určitý zmatek, pokud jde o ulici „Na padesátém“, bylo zjištěno, že:

  • v Územně identifikačním registru adres je zapsáno s malým p, ve vyhledávání najde i s velkým P
  • na webu vyhledáno Googlem – objevují se obě varianty (včetně třetí – hůlkové)
  • zastávka autobusu „Na Padesátém“ v jízdním řádu je zapsána s velkým P

Pracovnice Magistrátu hl. m. Prahy, odbor občansko-správní potvrdila, že ulice Na padesátém vznikla ve 30. letech a podle tehdy platných pravidel byla zapsána s malým p. Protože je takto již zapsána a zaevidována, pravopis se již u jejího názvu nemění a měla by být psána s malým p.

Ústav pro jazyk český uvádí k názvům veřejných prostranství začínajících předložkou kromě jiného i toto:
V názvech ulic, nábřeží, sadů, zahrad a jiných prostranství, podobně jako v názvech domů, restaurací, lékáren, galerií apod., které začínají předložkou, píšeme s velkým písmenem také první jméno po předložce, například Na Pískách, Ke Kamenici, K Vinici, Na Bukovině, Na Hrádku, K Blahobytu, K Višňovce, Na Drážce, K Olšině, Na Okrouhlíku, Na Hroudě apod.
Tento způsob psaní zavedla PČP 1993. Inovace sledovala cíl zjednodušit dřívější dvojí způsob psaní, které se řídilo poměrně složitou zásadou: Aby se byl mohl píšící rozhodnout, zda napsat Na Bukovině, Na Skalce, anebo Na bukovině, Na skalce, musel vědět, jak pojmenování vzniklo. Musel například vědět, zda jde o pojmenování podle zaniklé osady Bukovina, Skalka – v tom případě bylo třeba psát Na Bukovině, Na Skalce, anebo o pojmenování podle přírodního útvaru, lesa nebo skály – pak bylo třeba psát Na bukovině, Na skalce. Takové historické znalosti lze u laiků, zejména u žáků základních škol stěží předpokládat; ani sekretářka, která píše denně desítky adres, nemůže trávit hodiny ověřováním historicky náležitých způsobů psaní.
Nový, jednotný způsob psaní má píšícím pomoci: nemusí už pátrat po původu pojmenování, což není vždy snadný úkol.
Tento způsob je závazný pro školy. Vzhledem k ostatní veřejnosti jej lze chápat jako doporučení, jehož nedodržování nelze nijak sankcionovat. Máme však už mnoho dokladů o tom, že uživatelé jazyka, a to jak jednotlivci, tak i veřejné instituce, si na nový způsob psaní zvykají a přijímají jej.

Podle platných pravidel českého pravopisu by se tedy mělo psát velké P, podle zvyklosti malé p, přičemž obě varianty mají své odůvodnění. A protože se snažíme držet hesla „co je psáno, je i dáno“, bylo rozhodnuto psát v nové adrese Českého statistického úřadu malé p. Takže naše nová adresa je:

Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 Praha 10