Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Informační, konzultační a poradenské služby

Český statistický úřad poskytuje informační služby podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění.
Systém poskytování statistických informací odpovídá zásadám a požadavkům zákona č. 365/2000 Sb., v platném znění.

Informační služby jsou dostupné jak v ústředí ČSÚ, tak i na všech krajských pracovištích.


V oddělení informačních služeb poskytujeme:

  • Odpovědi na telefonické, e-mailové i písemné dotazy ke zveřejněným informacím, metodice zjišťování dat, probíhajícím šetřením i mezinárodní statistice, zahraničním publikacím, databázím, atd.
  • Konzultace a poradenskou činnost - informace o dostupných údajích a službách, možnostech zajištění objednávek a požadavků, používané metodice, obsahu jednotlivých ukazatelů či konzultace k dostupnosti dat.
  • Přípravu a zpracování informací podle individuálních požadavků klientů. Provádíme je na základě písemné objednávky, případně uzavřené smlouvy o poskytnutí dat.
  • Úřední výpisy o míře inflace, dosažených mzdách v jednotlivých regionech, apod.
  • Výběry z databází jednotlivých statistik, z regionálních databází, volebních statistik, sčítání lidu i z dalších prováděných šetření.
  • Výběry dat z Registru ekonomických subjektů - vyhledání konkrétní firmy podle IČO, názvu, okresu nebo oboru činnosti.
  • Výběry dat z Registru sčítacích obvodů - vyhledání budov, územních celků a údajů o nich.
  • Důvěrné statistické údaje - pouze pro vědecké účely (dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů).

Veškeré informace na internetových stránkách ČSÚ jsou k dispozici zdarma. Již vytvořené a zpracované statistické informace na jiných médiích než je Internet (tištěné publikace, CD), poskytne ČSÚ každému, kdo o to požádá. Cena za tyto produkty je předem stanovena a je uvedena v Katalogu produktů. Údaje, které ČSÚ zpracovává dle individuálních požadavků zákazníka, jsou rovněž poskytovány za úhradu. Pro tyto účely je zveřejněný Ceník, který obsahuje cenový rámec poskytovaných služeb.