Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Podíl nezaměstnaných v dubnu v Královéhradeckém kraji poklesl

V dubnu zaznamenaly úřady práce meziměsíční pokles počtu uchazečů o zaměstnání o 5,0 % na 11 291 uchazečů, meziročně to bylo o 13,1 % více. Počet volných pracovních míst meziročně klesl o 10,9 % na 11 446 míst. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,02 % a v mezikrajském srovnání byl šestý nejnižší.

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly k 30. 4. 2023 celkem 11 291 uchazečů o zaměstnání. Meziměsíčně jejich počet klesl o 5,0 %, tj. o 589 osob. Podobný trend byl zřejmý ve všech okresech. V porovnání s minulým měsícem zaznamenaly nejvýraznější pokles počtu uchazečů o zaměstnání okresy Jičín (o 8,4 %, tj. o 102 osob) a Rychnov nad Kněžnou (o 6,9 %, tj. o 75 osob).

Ve srovnání s dubnem 2022 se počet uchazečů o zaměstnání v kraji zvýšil o 13,1 %, tj. o 1 307 osob. Meziroční nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje, nejvíce v okresech Hradec Králové o 17,0 %, tj. o 500 osob, Náchod o 15,1 %, tj. o 388 osob a Trutnov o 12,6 %, tj. o 311 osob. V okresech Rychnov nad Kněžnou a Jičín vzrostl počet uchazečů o 9,2 %, tj. o 85 osob, resp. o 2,1 %, tj. o 23 osob.

V dubnu mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ženy, které se na celkovém počtu uchazečů podílely 54,4 %. V meziročním srovnání se počet žen hledajících práci navýšil o 963 osob, tj. o 18,6 %, na 6 141 žen. Počet nezaměstnaných se meziročně mužů zvýšil o 334 osob, tj. o 6,9 %, na 5 150 mužů. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání představovali absolventi škol a mladiství 4,6 % a zhruba každý šestý uchazeč na úřadech práce v kraji patřil mezi osoby se zdravotním postižením.

Ze statistických údajů vyplývá, že během dubna bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno celkem 1 611 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okresech Hradec Králové a Trutnov (485, resp. 372 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili sedminu z celkového počtu uchazečů v kraji. V dubnu skončila evidence pro 2 200 osob, z toho pro 196 z důvodu nesplnění součinnosti s úřady práce.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání, tedy ti, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili 89,9 % z celkového počtu nezaměstnaných osob.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 3 803 uchazečů evidovaných na úřadech práce, tj. 33,7 % z celkového počtu. Její průměrná výše činila 9 602 Kč, tj. o 410 Kč pod republikovým průměrem. Celkem 27,2 % uchazečů mělo přiznanou podporu v nezaměstnanosti do 5,5 tis. Kč, naopak více než 10,5 tis. Kč pobíralo měsíčně 36,9 % uchazečů. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Rychnov nad Kněžnou (10 286 Kč) a nejnižší v okrese Náchod (9 006 Kč).

Mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ke konci dubna osoby ve věku 55−59 let, které se na celkovém počtu podílely 14,1 %. Nejméně osob, které v dubnu evidovaly úřady práce, bylo ve věkové kategorii do 19 let (4,6 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v Královéhradeckém kraji 42,5 let. Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, a to celkem 3 809 osob, tj. 33,7 %. Naopak nejméně bylo vysokoškolsky vzdělaných (807 uchazečů, tj. 7,1 %).

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji meziměsíčně klesl o 0,16 p. b. a dosáhl hodnoty 3,02 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl o 0,54 procentního bodu nižší. Oproti konci dubna 2022 evidujeme nárůst nezaměstnanosti o 0,38 p. b. Z genderového pohledu tento ukazatel zaznamenal vyšší nezaměstnanost u žen než u mužů, podíl nezaměstnaných žen měl hodnotu 3,40 % a u mužů 2,67 %.

 

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj dlouhodobě mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V dubnu se kraj umístil na 6. místě a dlouhodobě zůstává podíl nezaměstnaných osob pod celorepublikovým průměrem. Ve srovnání s předchozím měsícem evidujeme pokles nezaměstnanosti ve všech krajích. Celorepublikově se nezaměstnanost snížila o 0,17 p. b. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob byl zaznamenán ve Zlínském kraji (2,66 %). Druhá nejnižší nezaměstnanost byla v Jihočeském kraji (2,68 %), třetí v Kraji Vysočina (2,69 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných vykazovaly kraje Ústecký (5,48 %) a Moravskoslezský (4,90 %), třetí nejvyšší nezaměstnanost byla evidována v Karlovarském kraji (4,20 %).

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhly nejvyššího podílu nezaměstnaných okresy Náchod (4,11 %) a Trutnov (3,54 %). Okres Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí mezi okresy s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky, kde s podílem 1,87 % měl čtvrtou nejnižší nezaměstnanost ze všech 77 okresů v republice (vč. hl. města Prahy). Osmé místo patřilo s podílem 1,98 % okresu Jičín a 35. příčka okresu Hradec Králové (3,0 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných ze všech okresů byl v okrese Praha-východ (1,53 %).

Nabídka volných pracovních míst na konci dubna v Královéhradeckém kraji představovala 11 446 míst. Ve srovnání s předchozím měsícem klesl počet pracovních míst v evidenci úřadu práce o 359 míst, tj. o 3,0 %, oproti dubnu předchozího roku o 1 407 míst, tj. o 11,1 %. Z celkového úhrnu bylo 17,9 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a3,7 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na jedno volné pracovní místo v evidenci úřadu práce připadal k 30. dubnu v Královéhradeckém kraji 1 uchazeč. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Rychnov nad Kněžnou, kde na jednoho uchazeče připadala dvě volná pracovní místa. Naopak v okresech Trutnov a Náchod se o jedno pracovní místo ucházelo shodně 1,7 uchazeče.

V průběhu dubna bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno celkem 723 volných pracovních míst, nejvíce jich nově přibylo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové, a to 322 míst, tj. 44,5 % z celkového počtu v kraji. Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Rychnov nad Kněžnou (73 míst, tj. 10,1 % z celkového počtu).

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@csu.gov.cz

tel.: 495 762 317