Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2024

V prvním čtvrtletí byla v kraji zahájena výstavba 410 bytů a proti stejnému období loňského roku to představuje meziroční propad o téměř čtvrtinu. Dokončeno bylo celkem 421 bytů, a to představuje meziroční nárůst o šestinu.

Zahájené byty

Podle předběžných výsledků byla v prvních třech měsících roku 2024 v Královéhradeckém kraji zahájena výstavba celkem 410 bytů, což byl pátý nejvyšší počet od roku 2006. Představuje to meziroční pokles o 23,9 %, tj. o 129 bytů.

V celé České republice byla v 1. čtvrtletí zahájena výstavba 8 065 bytů, což je meziroční pokles o 15,1 %, tj. o 1 433 bytů. Meziroční pokles zahájené bytové výstavby celkově zasáhl 10 krajů. Nejvýraznější meziroční propad vykázaly kraje Karlovarský, Moravskoslezský, Pardubický a Ústecký, který činil od 73,8 % po 32,1 %. V Královéhradeckém kraji byl pátý nejvyšší pokles ze všech krajů. Počet zahájených bytů se zvýšil v kraji Olomouckém (o 44,6 %, tj. o 144 bytů), Plzeňském (o 27,8 %, tj. o 143 bytů), Jihočeském (o 17,4 %, tj. o 99 bytů) a v Kraji Vysočina (o 9,2 %, tj. o 35 bytů). Centrem stavebního dění bylo ve sledovaném období hl. město Praha, ve kterém bylo zahájeno 1 752 bytů (21,7 % republikového úhrnu). Pouze 59 bytů (0,7 % republikového úhrnu) bylo zahájeno v Karlovarském kraji. Královéhradecký kraj se na celkovém počtu zahájených bytů podílel 5,1 %, což byla šestá nejnižší hodnota mezi kraji. 

Mezi zahájenými byty v Královéhradeckém kraji tvořila nová výstavba 87,1 % a zbylých 12,9 % byly byty v již dokončených stavbách. Necelá třetina zahájených bytů byla v kraji v nových bytových domech (31,2 %, tj. o 128 bytů), byty v nových rodinných domech tvořily 53,9 %, tj. 221 bytů.

Z pěti okresů Královéhradeckého kraje došlo k meziročnímu nárůstu počtu zahájených bytů jen u dvou z nich, nejvíc v okrese Náchod, kde vzrostl jejich počet více než 2,3x. Na nárůstu počtu zahájených bytů v tomto okrese se podílely především nové byty v bytových domech (o 46 bytů), oproti stejnému období loňského roku, kdy nebyl zahájen žádný. Ve třech okresech kraje došlo k výraznému meziročnímu propadu počtu zahájených bytů (od 56,6 % v okrese Jičín po 23,3 % v okrese Rychnov nad Kněžnou). V okresech Hradec Králové se na poklesu podílel fakt, že proti 1. čtvrtletí 2023 bylo zahájeno o 65,4 % méně bytů v nových bytových domech. V okrese Jičín byla sice zahájena výstavba v nových bytových domech v počtu 11 bytů, přesto to představuje pokles o 32 bytů, tj. o 74,4 %, výrazný byl i počet zahájených bytů v rodinných domech (pokles o 31,0 %). V okrese Rychnov nad Kněžnou došlo u zahájených bytů v rodinných domech k 35,5% meziročnímu propadu. 

Vývoj bytové výstavby v HKK podle čtvrtletí v letech 2019 až 2024

V okrese Náchod převažovaly v tomto období zahájené byty v nových bytových domech nad rodinnými. V ostatních čtyřech okresech tomu bylo naopak, v okrese Rychnov nad Kněžnou a Trutnov nebyla zahájena výstavba žádného bytu v nových bytových domech.

Dokončené byty

V průběhu 1. čtvrtletí 2024 bylo v Královéhradeckém kraji dokončeno celkem 421 bytů, proti stejnému období loňského roku to bylo o 16,6 % více, tj. o 60 bytů. Počet dokončených bytů řadí Královéhradecký kraj na průměrnou šestou příčku mezi kraji. 

 

V celé České republice bylo v 1. čtvrtletí dokončeno celkem 8 029 bytů, meziroční pokles byl více než dvouprocentní, tj. o 181 bytů. Meziroční nárůst nastal u osmi ze čtrnácti krajů. Nejrychlejší byl v krajích Karlovarském a Pardubickém (o 68,0 %, resp. o 29,3 %), v Královéhradeckém kraji byl meziroční nárůst šestinový a mezi kraji čtvrtý nejrychlejší. Ve zbývajících 6 krajích dokončená bytová výstavba meziročně poklesla, nejvyšší propad byl v kraji Moravskoslezském o 25,7 %.

Z celkového počtu dokončených bytů v Královéhradeckém kraji jich 85,0 % připadlo na novou výstavbu a zbylých 15,0 % na změnu dokončených staveb. Z dokončených bytů v kraji jich 54,4 % bylo v nových rodinných domech a 30,6 % v nových bytových domech. 

Bytová výstavba v okresech HKK v 1. čtvrtletí 2019 až 2024

Tři okresy v kraji zaznamenaly meziroční nárůst počtu dokončených bytů, v okresech Náchod o 101,9 %, Trutnov o 76,1 % a Rychnov nad Kněžnou o 40,0 %. Naopak v okresech Hradec Králové a Jičín byl pokles o 37,8 %, resp. o 28,8 %. Za propadem stojí pokles dokončených bytů v nových bytových i rodinných domech.

Na okres Trutnov a Náchod připadla více než polovina z dokončených bytů v kraji. Podíly ostatních okresů se pohybovaly od 17,6 % v okrese Hradec Králové po 12,4 % v okrese Jičín.

Dokončené byty v nových rodinných domech převažovaly ve všech okresech kraje nad bytovými, s výjimkou okresu Náchod, kde převládaly dokončené byty v nových bytových domech.

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová
Oddělení informačních služeb a správy registrů KS ČSÚ v Hradci Králové
T.: 495 762 322
M.: 704 659 371
E: jana.becvarova@csu.gov.cz