Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

High-tech sektor

Za charakteristický rys pokročilosti ekonomiky určité územní jednotky je často uváděno zastoupení odvětví s vysokou technologickou náročností (high-tech sektor). Podniky v těchto odvětvích často používají ke své produkci ve velké míře vyspělé technologie, přičemž vývoj jejich výstupů často doprovázejí vysoké náklady na inovace a/nebo na výzkum a vývoj. High-tech sektor tvoří odvětví spadající jak do vybraných odvětví zpracovatelského průmyslu (high-tech průmysl), tak i vybraných odvětví služeb (high-tech služby).

Mezinárodní organizace jako je Evropská komise nebo OECD často ve svých statistických výstupech v oblasti měření inovačních aktivit a technologické vyspělosti jednotlivých ekonomik využívají klasifikaci zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti jeho jednotlivých odvětví. Podle této klasifikace se zpracovatelský průmysl dělí na odvětví s vysokou (high-tech), středně vysokou (medium high-tech), středně nízkou (medium low-tech) a nízkou (low-tech) technologickou náročností.