Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Expertní studie na určení průměrné životnosti vybraných staveb na území České republiky

Číslo projektu: TITACSU011

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Program: Program BETA2

Číslo smlouvy: 2020036, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15129875

Hlavní vědní obor: Stavebnictví (JN)

Vedlejší vědní obor: Ekonomie (AH)

Název výzkumné potřeby: Expertní studie na určení průměrné životnosti vybraných staveb na území České republiky

Cíl potřeby: Stanovit průměrnou životnost vybraných staveb (budov pro bydlení - bytů a rodinných domů, občanských staveb, výrobních objektů a zemědělských staveb, vše v podrobnějším členění) na území České republiky.

Doba řešení: 01.01.2021 - 30.06.2021

Maximální určená finanční alokace v Kč: 449 760,00 Kč

Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, z čl. 8 nařízení Rady (EU) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, pro potřeby propočtu makroekonomických ukazatelů vládní finanční statistiky, sestavení  národních účtů, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské komise (Eurostatu).