Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Český statistický úřad a Krajský úřad Plzeňského kraje uzavřely dohodu o spolupráci


19. června 2008

Český statistický úřad a Krajský úřad Plzeňského kraje
uzavřely dohodu o spolupráci


Dohodu o spolupráci mezi Krajským úřadem Plzeňského kraje a Českým statistickým úřadem podepsali dnes hejtman Plzeňského kraje MUDr. Petr Zimmermann a předseda Českého statistického úřadu Ing. Jan Fischer, CSc.

Předmětem podepsané dohody je další rozvoj užších vazeb mezi oběma stranami v oblasti zpracování, využívání a prezentace dat popisujících Plzeňský kraj, což by se následně mělo projevit i na zkvalitnění a zefektivnění prací v analytické činnosti obou subjektů.
Obě strany si budou vzájemně poskytovat statistické údaje sociálně ekonomického a demografického charakteru ze svých datových zdrojů a spolupracovat na stanovení a vyhodnocování statisticky měřitelných cílů pro významné programové, koncepční a projektové materiály za kraj.

Konkrétně např. budou spolupracovat na zpracování společných publikačních a propagačních materiálech a budou se informovat a účastnit vybraných jednorázových akcí druhé strany (odborných konferencí, seminářů a konzultací). Velmi významná bude spolupráce při zabezpečování všech typů voleb a referend v kraji. V případě Krajského úřadu Plzeňského kraje dohoda mj. předpokládá zapojení pracovníků ČSÚ z pracoviště Plzeň do poradních orgánů kraje či možnost vystoupení plzeňských statistiků na jednáních starostů a tajemníků měst a obcí kraje k připravovaným statistickým akcím (větší cenzy v domácnostech, sčítání lidu, domů a bytů, apod.). Ze strany ČSÚ se naopak např.jedná o přípravu krátkých zpráv o ekonomickém a sociálním vývoji kraje pro jednání členů krajského zastupitelstva nebo o zpracování základních informačních materiálů o regionu pro nově zvolené zastupitele.


Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ