Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Vyšla publikace "Sebevraždy v České republice – 2001 až 2005"


Vyšla publikace

Sebevraždy v České republice – 2001 až 2005

Díky časové řadě, kterou má Český statistický úřad k dispozici za území dnešní České republiky může srovnat vývoj počtu sebevražd za období od roku 1876. V dlouhodobém, zhruba stotřicetiletém časovém srovnání, je počet sebevražd roku 2002 (1 534 případů) druhý nejmenší a roku 2005 třetí nejmenší. Naproti tomu nejvyšší počty zemřelých sebevraždou byly v období před první a zejména před druhou světovou válkou. V roce 1913 to bylo 3 205 případů a absolutní vrchol byl v roce 1934 s počtem 4 007 sebevražd.
Snižování počtu sebevražd je dlouhodobé, např. za roky 2001-2005 jich bylo proti předchozímu pětiletému období méně o 83, proti rokům 1991-1995 o 1 394 a proti poválečnému pětiletému maximu, v letech 1966 – 1970, dokonce o 5 633.

Zemřelí sebevraždou představují v posledních letech okolo 1,5 % z celkového počtu zemřelých a téměř čtvrtinu z celkového počtu úmrtí na vnější příčiny, to jsou úrazy, otravy, nehody, vraždy, sebevraždy, apod. Počet zemřelých sebevraždou převažuje ročně o 250-300 osob zemřelé při dopravních nehodách.

Úmrtí sebevraždou je u mužů trvale několikanásobně více než u žen. Převaha mužů se v posledních letech výrazně prohloubila. Pokud vyloučíme vliv rozdílné věkové struktury, pak je za poslední dva roky intenzita sebevražednosti mužů již pětinásobně vyšší než žen. Až na malé výjimky, s rostoucím věkem sebevražednost vzrůstá, relativně nejvyšší je u nejstarších věkových skupin.

Také v období roku 2001-2005 platilo, že měsícem maximálního počtu sebevražd byl duben a minima prosinec. Obdobně trvá i závěr z předchozím období, že pondělí je dnem největšího počtu sebevražd a sobota nejmenšího.Vánoce jsou v počtu sebevražd výrazně podprůměrné.

Vysočina a Jihomoravský kraj mají stále sebevražednost nejmenší, naproti tomu nejvyšší byla za roky 2001-2005 v Ústeckém a Olomouckém kraji.

Český statistický úřad analýzu sebevražd vydává pravidelně vždy po uplynulém pětiletém období. V právě vydané publikaci je nově zařazeno srovnání se Slovenskem a to v převážné většině údajů za období od roku 1994. I když se rozdíl mezi Českou a Slovenskou republikou v sebevražednosti snižuje, u nás stále zůstává vyšší. V České republice mají ženy na sebevraždách větší zastoupení než na Slovensku. Obdobné je v obou zemích rozdělení sebevražd podle věku, podle způsobu provedení, podle měsíců i dnů v týdnu.

Publikace je přístupná i na webových stránkách úřadu pod kódem 4012-06

Tiskový referát Kanceláře předsedy ČSÚ