Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

ČSÚ v roli koordinátora státní statistické služby ČR

Český statistický úřad dle § 4 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb. koordinuje státní statistickou službu, kterou vykonávají jiné orgány státní statistické služby.

Koordinační role národních statistických úřadů (v ČR Český statistický úřad) je definována i v nařízení o evropské statistice, konkrétně v čl. 5 odst. 1. Dále je specifikována v čl. 5a v odstavci 2 a je vyzdvižena také Kodexem evropské statistiky, kde je jí věnována samostatná zásada 1a – Koordinace a spolupráce.

ČSÚ v rámci své koordinační činnosti spolupracuje s orgány státní statistické služby, resp. institucemi ONAs (Other National Authorities) při přípravě jejich statistik takto:

  • organizuje tzv. metodické dny, kde jsou jim sdělovány potřebné aktuální informace související s přípravou statistických zjišťování, či s jinými aktuálními úkoly a problémy,
  • poskytuje konzultace a metodickou pomoc v souvislosti s přípravou statistických zjišťování, ochranou důvěrnosti a poskytováním důvěrných statistických údajů, stanovením ONAs apod.,
  • připravuje a aktualizuje metodické příručky pro výkon státní statistické služby,
  • vede seznam pracovišť státní statistické služby, seznam ONAs a vede evidenci slibů mlčenlivosti,
  • spolupracuje při sdílení administrativních zdrojů dat; uzavírá s vlastníky těchto dat smlouvy o vzájemné spolupráci,
  • koordinuje činnosti meziresortních expertních komisí pro zajištění relevantních statistických informací,
  • koordinuje přípravu statistických klasifikací a číselníků,
  • umožňuje účast na vybraných vzdělávacích akcích ČSÚ,
  • řídí/je gestorem Resortní koordinační skupiny pro statistiku, která je pracovním orgánem Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni pro oblast statistiky.

Všeobecné koordinační aktivity ve vztahu k ostatním producentům statistik jsou v gesci sekce obecné metodiky a registrů, konkrétní témata jsou pak v kompetenci odboru obecné metodiky a věcně příslušných odborů ČSÚ.