Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Aktuální přehled statistických klasifikací a číselníků zavedených sdělením ve Sbírce zákonů

Přehled statistických klasifikací a číselníků
zavedených sdělením ve Sbírce zákonů k 1. lednu 2024

(kontakty na jednotlivé subjekty jsou uvedeny na konci přehledu)

1. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 244/2007 Sb., ze dne 18. září 2007, o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), s účinností od 1. ledna 2008.
K dispozici: ČSÚ – publikace, na internetových stránkách.

2. Klasifikace produkce (CZ-CPA)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 275/2008 Sb., ze dne 31. července 2008, o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), s účinností od 1. ledna 2008.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 323/2014 Sb., ze dne 17. prosince 2014, o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA), s účinností od 1. ledna 2015.
K dispozici: ČSÚ – publikace, na internetových stránkách.

3. Klasifikace stavebních děl CZ-CC
Zavedena sdělením ČSÚ č. 321/2003 Sb., ze dne 9. září 2003, o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC, s účinností od 1. ledna 2004.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 255/2009 Sb., ze dne 30. července 2009, o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC, s účinností od 1. října 2009;
-   sdělením ČSÚ č. 312/2018 Sb., ze dne 13. prosince 2018, o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC, s účinností od 1. ledna 2019.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

4. Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 206/2010 Sb., ze dne 16. června 2010, o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), s účinností od 1. ledna 2011.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 185/2012 Sb., ze dne 29. května 2012, o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), s účinností od 1. července 2012;
-   sdělením ČSÚ č. 184/2013 Sb., ze dne 24. června 2013, o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), s účinností od 1. července 2013;
-   sdělením ČSÚ č. 172/2014 Sb., ze dne 13. srpna 2014, o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ‑ISCO), s účinností od 1. září 2014;
-   sdělením ČSÚ č. 140/2015 Sb., ze dne 11. června 2015, o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), s účinností od 1. července 2015;
-   sdělením ČSÚ č. 270/2016 Sb., ze dne 18. srpna 2016, o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ‑ISCO), s účinností od 1. září 2016;
-   sdělením ČSÚ č. 451/2017 Sb., ze dne 13. prosince 2017, o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), s účinností od 1. ledna 2018;
-   sdělením ČSÚ č. 271/2020 Sb., ze dne 4. června 2020, o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ‑ISCO), s účinností od 1. července 2020;
-   sdělením ČSÚ č. 170/2022 Sb., ze dne 16. června 2022, o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ‑ISCO), s účinností od 1. července 2022.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

5. Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICSE)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 494/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003, o vydání Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICSE), s účinností od 1. ledna 2004.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

6. Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 406/2013, ze dne 5. prosince 2013, o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011), s účinností od 1. ledna 2014.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

7. Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 348/2015 Sb., ze dne 14. prosince 2015, o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013), s účinností od 1. ledna 2016.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

8. Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 490/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003, o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS), s účinností od 1. ledna 2004.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 228/2004 Sb., ze dne 14. dubna 2004, o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS), s účinností od 1. května 2004;
-   sdělením ČSÚ č. 201/2007 Sb., ze dne 26. července 2007, o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS), s účinností od 1. ledna 2008;
-   sdělením ČSÚ č. 241/2011 Sb., ze dne 16. srpna 2011, o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS), s účinností od 1. srpna 2011;
-   sdělením ČSÚ č. 363/2012 Sb., ze dne 29. října 2012, o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS), s účinností od 1. ledna 2013;
-   sdělením ČSÚ č. 272/2020 Sb., ze dne 4. června 2020, o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS), s účinností od 1. ledna 2021.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách. 

9. Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 487/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003, o vydání Klasifikace zemí (CZ-GEONOM), s účinností od 1. ledna 2004.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 339/2004 Sb., ze dne 20. května 2004, o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM), s účinností od 1. června 2004;
-   sdělením ČSÚ č. 243/2005 Sb., ze dne 9. června 2005, o aktualizaci Klasifikace zemí (CZ-GEONOM), s účinností od 1. července 2005;
-   sdělením ČSÚ č. 429/2008 Sb., ze dne 26. listopadu 2008, o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů, s účinností od 1. ledna 2009.
Od 1. ledna 2009 není aktualizace Klasifikace zemí (CZ-GEONOM) zveřejňována ve Sbírce zákonů.
Od 1. ledna 2021 se postupuje dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1470 ze dne 12. října 2020 o klasifikaci zemí a území pro evropské statistiky mezinárodního obchodu se zbožím a o geografickém členění pro jiné podnikové statistiky (CELEX 32020R1470).
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách. 

10.   Číselník zemí (CZEM)
Zaveden sdělením ČSÚ č. 489/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003, o vydání Číselníku zemí (ČZEM), s účinností od 1. ledna 2004.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 534/2006 Sb., ze dne 27. listopadu 2006, o aktualizaci Číselníku zemí (ČZEM), s účinností od 1. ledna 2007;
-   sdělením ČSÚ č. 394/2010 Sb., ze dne 14. prosince 2010, o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), s účinností od 1. ledna 2011;
-   sdělením ČSÚ č. 167/2011 Sb., ze dne 13. června 2011, o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), s účinností od 1. července 2011;
-   sdělením ČSÚ č. 361/2011 Sb., ze dne 22. listopadu 2011, o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), s účinností od 1. ledna 2012;
-   sdělením ČSÚ č. 164/2012 Sb., ze dne 18. května 2012, o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), s účinností od 1. července 2012;
-    sdělením ČSÚ č. 114/2014 Sb., ze dne 17. června 2014, o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), s účinností od 1. července 2014;
-   sdělením ČSÚ č. 322/2014 Sb., ze dne 17. prosince 2014, o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), s účinností od 1. ledna 2015;
-   sdělením ČSÚ č. 420/2016 Sb., ze dne 14. prosince 2016, o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), s účinností od 1. ledna 2017;
-   sdělením ČSÚ č. 153/2019 Sb., ze dne 19. června 2019, o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), s účinností od 1. července 2019;
-   sdělením ČSÚ č. 480/2021 Sb., ze dne 10. prosince 2021, o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), s účinností od 1. ledna 2022;
-   sdělením ČSÚ č. 428/2022 Sb., ze dne 14. prosince 2022, o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), s účinností od 1. ledna 2023;
-   sdělením ČSÚ č. 401/2023 Sb., ze dne 15. prosince 2023, o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), s účinností od 1. ledna 2024.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

11. Číselník měn a fondů (ČMF)
Zaveden sdělením ČSÚ č. 525/2002 Sb., ze dne 18. listopadu 2002, o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF), s účinností od 1. ledna 2003.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 513/2004 Sb., ze dne 17. září 2004, o změně aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF), s účinností od 15. října 2004;
-   sdělením ČSÚ č. 412/2011 Sb., ze dne 12. prosince 2011, o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), s účinností od 1. ledna 2012;
-   sdělením ČSÚ č. 332/2015 Sb., ze dne 1. prosince 2015, o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), s účinností od 1. ledna 2016;
-   sdělením ČSÚ č. 206/2016 Sb., ze dne 17. června 2016, o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), s účinností od 1. července 2016;
-   sdělením ČSÚ č. 419/2016 Sb., ze dne 14. prosince 2016, o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), s účinností od 1. ledna 2017;
-   sdělením ČSÚ č. 450/2017 Sb., ze dne 13. prosince 2017, o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), s účinností od 1. ledna 2018;
-   sdělením ČSÚ č. 114/2018 Sb., ze dne 12. června 2018, o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), s účinností od 1. července 2018;
-   sdělením ČSÚ č. 313/2018 Sb., ze dne 13. prosince 2018, o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), s účinností od 1. ledna 2019;
-   sdělením ČSÚ č. 169/2022 Sb., ze dne 16. června 2022, o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), s účinností od 1. července 2022;
-   sdělením ČSÚ č. 399/2022 Sb., ze dne 6. prosince 2022, o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), s účinností od 1. ledna 2023.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách. 

12. Klasifikace funkcí vládních institucí (CZ-COFOG)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 491/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003, o vydání Klasifikace funkcí vládních institucí (CZ-COFOG), s účinností od 1. ledna 2004.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách. 

13. Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 497/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003, o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI), s účinností od 1. ledna 2004.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 358/2006 Sb., ze dne 27. června 2006, o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI), s účinností od 1. září 2006.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

14. Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 488/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003, o vydání Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP), s účinností od 1. ledna 2004.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 406/2023 Sb., ze dne 19. prosince 2023, o aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP), s účinností od 1. ledna 2024.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

15. Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů
Zavedena sdělením ČSÚ č. 67/2014 Sb., ze dne 1. dubna 2014, o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů, s účinností od 1. května 2014.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách. 

16. Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)
Zaveden sdělením ČSÚ č. 498/2021 Sb., ze dne 14. prosince 2021, o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN), s účinností od 1. ledna 2022.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 405/2023 Sb., ze dne 19. prosince 2023, o aktualizaci číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN), s účinností od 1. ledna 2024.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách. 

17.  Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
Zaveden sdělením ČSÚ č. 497/2021 Sb., ze dne 14. prosince 2021, o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK), s účinností od 1. ledna 2022.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 427/2022 Sb., ze dne 14. prosince 2022, o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK), s účinností od 1. ledna 2023;
-   sdělením ČSÚ č. 404/2023 Sb., ze dne 18. prosince 2023, o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK), s účinností od 1. ledna 2024.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách. 

18. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 495/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003, o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10), s účinností od 1. ledna 2004.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 430/2008 Sb., ze dne 3. prosince 2008, o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10), s účinností od 1. ledna 2009;
-   sdělením ČSÚ č. 340/2011 Sb., ze dne 13. listopadu 2011, o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10), s účinností od 1. ledna 2012;
-   sdělením ČSÚ č. 426/2012 Sb., ze dne 28. listopadu 2012, o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10), s účinností od 1. ledna 2013;
-   sdělením ČSÚ č. 464/2017 Sb., ze dne 15. prosince 2017, o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10), s účinností od 1. ledna 2018;
-   sdělením ČSÚ č. 290/2019 Sb., ze dne 4. listopadu 2019, o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10), s účinností od 1. ledna 2020;
-   sdělením ČSÚ č. 576/2020 Sb., ze dne 17. prosince 2020, o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10), s účinností od 1. ledna 2021;
-   sdělením ČSÚ č. 512/2021 Sb., ze dne 16. prosince 2021, o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10), s účinností od 1. ledna 2022;
-   sdělením ČSÚ č. 398/2022 Sb., ze dne 5. prosince 2022, o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10), s účinností od 1. ledna 2023;
-   sdělením ČSÚ č. 402/2023 Sb., ze dne 15. prosince 2023, o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10), s účinností od 1. ledna 2024.
K dispozici: Ústav zdravotnických informací a statistiky – na internetových stránkách. 

19. Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 49/2005 Sb., ze dne 17. ledna 2005, k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, s účinností od 25. ledna 2005.
K dispozici: Ústav zdravotnických informací a statistiky – publikace, 3. vydání z roku 2004 (česká verze), na internetových stránkách.

20. TNM klasifikace zhoubných novotvarů (TNM)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 49/2005 Sb., ze dne 17. ledna 2005, k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3), s účinností od 25. ledna 2005.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 324/2010 Sb., ze dne 19. listopadu 2010, o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů, s účinností od 1. ledna 2011;
-   sdělením ČSÚ č. 465/2017 Sb., ze dne 15. prosince 2017, o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů, s účinností od 1. ledna 2018.
K dispozici: Ústav zdravotnických informací a statistiky – na internetových stránkách. 

21. Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 427/2005 Sb., ze dne 13. října 2005, o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), s účinností od 1. ledna 2006.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 309/2007 Sb., ze dne 23. listopadu 2007, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), s účinností od 1. ledna 2008;
-   sdělením ČSÚ č. 402/2008 Sb., ze dne 30. října 2008, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), s účinností od 1. ledna 2009;
-   sdělením ČSÚ č. 432/2009 Sb., ze dne 27. listopadu 2009, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), s účinností od 1. ledna 2010;
-   sdělením ČSÚ č. 323/2010 Sb., ze dne 19. listopadu 2010, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), s účinností od 1. ledna 2011;
-   sdělením ČSÚ č. 339/2011 Sb., ze dne 13. listopadu 2011, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), s účinností od 1. ledna 2012;
-   sdělením ČSÚ č. 427/2012 Sb., ze dne 28. listopadu 2012, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), s účinností od 1. ledna 2013;
-   sdělením ČSÚ č. 370/2013 Sb., ze dne 18. listopadu 2013, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), s účinností od 1. ledna 2014;
-   sdělením ČSÚ č. 274/2014 Sb., ze dne 19. listopadu 2014, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), s účinností od 1. ledna 2015;
-   sdělením ČSÚ č. 255/2015 Sb., ze dne 23. září 2015, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), s účinností od 1. ledna 2016;
-   sdělením ČSÚ č. 313/2016 Sb., ze dne 21. září 2016, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), s účinností od 1. ledna 2017;
-   sdělením ČSÚ č. 324/2017 Sb., ze dne 27. září 2017, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), s účinností od 1. ledna 2018;
-   sdělením ČSÚ č. 218/2018 Sb., ze dne 27. září 2018, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), s účinností od 1. ledna 2019;
-   sdělením ČSÚ č. 198/2019 Sb., ze dne 1. srpna 2019, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), s účinností od 1. ledna 2020.
K dispozici: Ministerstvo zdravotnictví – na internetových stránkách.

22.   Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 105/2018 Sb., ze dne 31. května 2018, o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT), s účinností od 1. července 2018.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 397/2022 Sb., ze dne 5. prosince 2022, o aktualizaci klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT), s účinností od 1. ledna 2023.
K dispozici: Ústav zdravotnických informací a statistiky – na internetových stránkách. 

23. Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Zavedena sdělením ČSÚ č. 159/2018 Sb., ze dne 31. července 2018, o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG, s účinností od 1. září 2018.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 253/2019 Sb., ze dne 27. září 2019, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG, s účinností od 1. ledna 2020;
-   sdělením ČSÚ č. 67/2020 Sb., ze dne 4. března 2020, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG, s účinností od 1. ledna 2021;
-   sdělením ČSÚ č. 385/2020 Sb., ze dne 23. září 2020, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG, s účinností od 1. ledna 2021;
-   sdělením ČSÚ č. 217/2021 Sb., ze dne 31. května 2021, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG, s účinností od 1. ledna 2022;
-   sdělením ČSÚ č. 385/2021 Sb., ze dne 14. října 2021, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG, s účinností od 1. ledna 2022;
-   sdělením ČSÚ č. 80/2022 Sb., ze dne 31. března 2022, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG, s účinností od 1. ledna 2023;
-   sdělením ČSÚ č. 302/2022 Sb., ze dne 5. října 2022, o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG, s účinností od 1. ledna 2023.
K dispozici: Ministerstvo zdravotnictví. 

24. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 377/2020 Sb., ze dne 17. září 2020, o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF), s účinností od 1. října 2020.
K dispozici: Ústav zdravotnických informací a statistiky – na internetových stránkách. 

25. Klasifikace podnikových funkcí (CZ-CBF)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 403/2023 Sb., ze dne 18. prosince 2023, o zavedení Klasifikace podnikových funkcí (CZ-CBF), s účinností od 1. ledna 2024.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

 

Kontakty:

Český statistický úřad 
tel.: 274 052 304
e-mail: infoservis@csu.gov.cz, objednavky@csu.gov.cz
internetové stránky: www.czso.cz

Sbírka zákonů
internetové stránky: aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
internetové stránky: www.uzis.cz

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
internetové stránky: www.mzcr.cz